Kuvataiteilija Laakkonen Jaana

44600 €

Taiteellinen työskentely sekä uusien teosten, yksityisnäyttelyn ja julkaisun tuottaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Haen Koneen säätiöltä apurahaa 12 kuukauden taiteellisen työskentelyyn sekä julkaisun tuottamiseen vuonna 2020. Vuoden aikana teen uuden teoskokonaisuuden, tähän asti laajimpaan yksityisnäyttelyyni, Treignac Projet -näyttelytilaan Ranskaan. Näyttelyyn liittyen julkaisen myös esseekokoelman, joka tuo yhteen sekä aikaisemmin kirjoittamiani tekstejä että varta vasten näyttelyä varten kirjoitettuja esseitä.   Vuonna 2020 jatkan taiteellista työskentelyäni maalin kanssa; pohdin mitä se voi olla ja tarkoittaa posthumanistisen, uusmaterialistisen kriittisen ajattelun ja feministisen tieteenfilosofian valossa. Työskentelyni keskeinen kysymys on minkälaisia teoksia ja todellisuutta – joissa materiaalisuus, kieli ja kehollisuus tulevat yhteen – voidaan tuottaa maaliaineen, kankaiden, arjen kokemusten, tekstin ja kriittisen ajattelun kanssa? Vuonna 2020 toteutettavat uudet teokseni koostuvat maaliaineesta, kankaista, muista tarpeellisista materiaaleista sekä teksteistä, joita voi kokea paitsi lukemalla myös kuuntelemalla ja esityksen muodossa. Julkaisu teksteineen on maalin kanssa työskentelylle rinnakkaista, materiaalisuutta ja arkisia tilanteita tunnustelevaa ja pohtivaa työskentelyä. Näyttelyyn ja teoksiin kuuluu myös Treignac Projet:n kanssa toteutettava työpaja, joka käyttää teoksiani, näyttelytilaa ja tekstejäni lähtökohtanaan.