Musiikin maisteri, säveltäjä Räsänen Leevi

64800 €

Taiteellinen työskentely säveltäjänä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Sävellystyöni ulottuu moniin formaatteihin esittävän taiteen työryhmistä nykymusiikkiin ja oopperaan. Pyrin irtautumaan esityskonventioista ja hierarkioista luottaen mielikuvitukseen ja leikkiin. Kiinnostuksen kohteitani ovat mikrotonaaliset oktaavin tasajakojen ja luonnonvireisyyden hybridit, sekä akustisen äänen yhdistäminen elektroniikan, objektien ja muiden parametrien, kuten valon ja liikkeen kanssa. Nämä ilmiöt tulevat todeksi luodessani niiden toteuttamiseksi uusia notaatioita tietokoneella. Persoonallisen ilmaisun vaatiman uniikin notaation ja mikrotonaalisen harmonian työstäminen on hidasta. Työskentelen kuunnellen, soittaen ja laulaen löytääkseni juuri oikealta tuntuvat ylä- ja differenssisävelet. Vaihtoehtoja on loputtomasti ja yhden soinnun täydellisen variaation löytyminen voi viedä kokonaisen päivän. Tuotan tilausteoksia ja monitaiteellisten työryhmien projekteja sekä sävellän Flora-kamarioopperaa yhdessä Tarleena Laakon kanssa. Yleisön merkitys on keskeistä työssäni, ja pyrin tarjoamaan heille työkaluja taiteeni ymmärtämiseen otsikkojen, tekstin ja haastattelujen kautta. Teokseni ovat mielleyhtymien verkostoja, korostaen, että musiikki on vain yksi osa kokonaisuutta. Taiteellinen ajatteluni heijastaa käsitystä, että teosten arvo ulottuu niiden ulkopuolelle ja tarjoaa ikkunoita todellisuuteemme, jossa kuulijat voivat vapaasti liikkua ja muodostaa omia tulkintojaan. Sävellystyöni tapahtuu purskahduksissa. Valmistelen teoksiani vuosia ennen niiden kantaesitystä. Tänä aikana teoksen ydin ja viesti hahmottuvat keskustelujen, kirjoittamisen ja itsereflektion kautta. Partituurin kirjoittaminen on viimeinen vaihe, jossa musiikki saa lopullisen muotonsa. Siksi työni on hyvin tuotteliasta ja antoisaa, kun saan yhtäaikaisesti ajatella useita toistensa kanssa sisällöllisesti keskustelevia ja limittyviä teoksia. Teoksen valmistuessa pääsen aina jatkamaan jo käynnissä olevaa prosessia.