kuvataiteen kandidaatti (AMK) Kokkonen Merja

30000 €

Taiteellinen työskentely kuvien, äänien ja tarinoiden parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Työskentelen monitaiteellisesti lähestyen mielenkiintoni kohteita kuvin, äänin ja tarinoin. Työskentelyni on kudosmaista, kehräytyvää ja intuitiivista. Teen paljon aiheisiin liittyvää taustatutkimusta, mutta lopulta annan runolliselle tulkinnalle etusijan. Myös teosteni aiheet kumpuavan rajapinnoilta. Olen kiinnostunut rituaaleista, joiden pyrkimyksenä on saavuttaa uudistumisen tila. Esimerkkinä järjestämäni laulu-improvisaatiot yhden tai useamman ihmisen kanssa. Laulurituaali alkaa aina hiljaisuudesta ja etenee siitä arvaamattomiin suuntiin. Minua kiehtoo se, kuinka hengitys muuttuu ensin ääntelyksi ja siitä edelleen lauluksi. Session lopussa ääni palaa ihmisen sisään hengitykseksi kuin lintu pesäänsä. Tulee olo että on käynyt jossain. Olen nauhoittanut näitä improvisaatioita kymmeniä tunteja ja aion käyttää materiaalia jollakin tavoin tulevalla levylläni. Muodonmuutoksen teemoja tutkin myös monelta ei-inhimilliseltä suunnalta kuten hyönteisten elinkaaresta. Työstän grafiikanprässin avulla ns. tuholaisten omia puupiirroksia, painan kaarnakuoriaisten puunrunkoihin syömät kolot ja reitit paperille, ja käytän näitä visuaalisena partituurina orkesterille. Taiteilijuuteeni kuuluu myös yhteistyöprojektit. Vuodelle 2021 on jo sovittuna neljä tällaista hanketta: Ääni-ja esitystaiteilija Juha Valkeapään kanssa toteutan teoksen jonka aiheena on hapanjuurileipä. Tanssija Simo Vassisen kanssa tutkimme suomalaisen ja saksalaisen saunakulttuurin liikekieltä sekä hoivaamisen rituaaleja. Esseisti Antti Nylénin kanssa teen itsenäisen jatko-osan vuoden 2015 Nicosfääri tilataide-teoksellemme. Australialainen äänitaiteilija Felicity Mangan tekee kanssani eläinten aistien maailmaan uppoutuvan visuaalisen notaation orkesterille. Työskentelen mielelläni muiden taiteilijoiden kanssa. Olen aina oppinut paljon yhteistyöstä (ja toivottavasti myös muut minulta). Tämän tiedon ja taidon avulla pyrin uudistamaan sekä omaa tekemistäni, että siirtämään oppia eteenpäin.