Kuvataiteen kandidaatti Kynkäänniemi Inka and working group (Työryhmä Iiris Kaarlehto ja Inka Kynkäänniemi)

33800 €

Taiteellinen työskentely kuvanveiston, liikkuvan kuvan ja tekstin keinoin

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Työskentelemme kuvanveiston, liikkuvan kuvan ja tekstin keinoin. Työmme tematiikka liittyy usein esineiden maailmaan yhtäältä inhimillisen merkityksenannon välineenä, toisaalta inhimillisestä kehyksestä riippumattomana toimijuuksien joukkona, sekä yhteisöihin, keskinäisriippuvuuteen ja kollektiivisen mielikuvituksen mahdollisuuksiin. Videoteostemme keskiössä on usein esittämiemme hahmojen kameralle osoittama harhaileva puhe. Apurahakautena keskitymme työhuonetyöskentelyyn: toukokuussa HAM-galleriassa avautuvan näyttelyn parissa ja sen jälkeen näyttelyn teemoja eteenpäin työstäen. Näyttely jakaa lähtökohdat videoteoksemme All Connections Are Boundaries (2018) kanssa, jossa esiintyvien hahmojen esiin nostamat kysymykset mm. yhdessä elämisestä ja uudenlaisten yhteisöjen luonteesta liikuttavat ajatuksia kohti lempeän kumouksellista tulevaisuutta. Uudessa teoskokonaisuudessa haluamme fantasian ja fiktion keinoin viedä tulevaisuudennäkymämme aiempaa pidemmälle. Rakennamme teoksia, jotka kuvittelevat vaihtoehtoisia tapoja olla maailmassa: yrityksiä liikkua fossiilitalouden rakenteiden ja työyhteiskunnan normien ulkopuolella. Ajattelemme kuluvaa aikaa, toimintatapojen kerrostumia, asioiden epäintentionaalista kasaantumista, hallitsemattomuutta, ilonpitoa, antikapitalismia ja vuotamista. Näyttelyssä esiintyviä hahmoja ovat ainakin fiktiivinen yhteisö, tuhoutuva hiidenkouru ja näennäistä epätehokkuutta ja hemmottelua yhdistelevä jälkifossiilinen liikkuva kylpylä eli spa-pyörä.