Kuvataiteilja, TM Haikala Eeva-Mari

72900 €

Taiteellinen työskentely, kolmen uuden teoskokonaisuuden luominen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Haen apurahaa taiteelliseen työskentelyyn. Työskentelyn keskiössä on ajatus julkisesta tilasta ja sen mahdollisuuksista taiteen näyttämönä. Lähestyn teemaa omaa kehoa käyttävän taiteilijan näkökulmasta, sillä se on luonteva jatkumo aiemmalle taiteelliselle toiminnalleni. Olen parikymmentä vuotta työskennellyt lähinnä sellaisen video- ja valokuvataiteen parissa, joka pohjautuu performanssitaiteeseen eli osuvin termi työskentelylleni on ollut lens-based performance. Kehollisuus ja kehollinen ilmaisu on alkanut kiinnostaa siinä määrin, että se on viime vuosina ollut eri tavoin työskentelyni ydintä. Lisäksi olen pohtinut paljon julkista tilaa sekä sitä, kuinka kehollisuus ja erilaiset kehot ilmenevät julkisessa tilassa. Tähän pohdintaan on vaikuttanut taiteellisen työskentelyni lisäksi myös se, että aloitin 40-vuotiana cisnaisena skeittaamisen. Tämä on tuonut aivan uuden näkökulman julkiseen tilaan ja siihen liittyviin odotuksiin. Toinen kehollisuuteen liittyvä viime vuosina taiteelliseen toimintaani liittyvä asia on tanssi, erityisesti erilaiset ns. somaattisen liikeharjoitteet. Minua kiinnostaa ns. tavallisen ihmisen, ei ammattitanssijan, tuottama liike teoksen osana. Olen tietoisesti hakenut mahdollisuuksia viedä taiteellista toimintaani galleria- ja museotilasta julkiseen tilaan. Tavoitteenani on haastaa julkiseen tilaan liittyviä normeja. Haluan aktivoida teoksen vastaanottajaa miettimään omaa läsnäoloaan ja rooliaan julkisessa tilassa. Apurahakaudella työstän kolmea isoa kokonaisuutta. Yksi liittyy kaupunkilaisten omiin muistoihin ja kokemukseen (työnimi Tarina). Toinen antaa kenen tahansa tavoitella unelmakumppaniaan (työnimi Wanted) ja kolmas omiin kokemuksiini perustuviin performanssiyrityksiin tavoitella tunteita menneisyydestä sekä yritystäni hakeutua taiteellisella toiminnallani galleriatilojen ulkopuolelle.