Teatteritaiteen maisteri Tarpila Maiju

64800 €

Taiteellinen työskentely jälkifossiilista toisinelämistä tutkivan larp-taiteen äärellä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Teen taiteellista työtä larppien eli liveroolipelien parissa. Työstän kahta eri jälkifossiilista elämää käsittelevää larp-teossarjaa, Hurmosta ja Versoa. Hurmos on alkava teossarja, Verso viisivuotisen ekokriisiä tutkivan Kaski-trilogian päätösosa. Toimin larppien taiteellisena vastaavana, pelisuunnittelijana ja osallistujatyöskentelyn fasilitoijana. Syvennän kehittämäni larp-taiteen praktiikkaa, jonka pitkäjänteisest prosessit mahdollistavat kehollisia toisinelämisen kokemuksia, ja luovat edellytyksiä kuvitella kestävän elämän horisontteja ekokriisien ajassa. Neliosainen Hurmos tutkii fossiilikapitalismista irtautumisen prosessia ja siinä näyttäyvyää pyhän kokemusta. Fiktiossa eletään askeettisena nomadiyhteisönä Suomessa vuonna 2024: kävellään, ajelehditaan, etsitään liikkeellä pysymisestä pyhää. Teos on kokeellisen elämän laboratorio, jossa jälkifossiilisen elämän kokemus kehollistuu, kun osallistujat elävät roolihahmoinaan larppien monivuorokautisen keston ajan. Verso on nelipäiväinen larp ekokatastrofin jälkeisestä luostariyhteisöstä. Pelaajat elävät keskellä pyhän rituaaleja, rutiineja, mielen- ja ruumiintiloja, jotka ovat menneen katastrofin läpäisemiä, mutta elinvoimaisia. Milloin voi puhua ekokatastrofin päättymisestä? Millainen on ihminen, ruumiintunto ja pyhä tässä maisemassa? Pelissä keskeistä on yhteisön omavaraiseen, keräilyyn ja säilömiseen liittyvät tavat, jotka ovat arkisia selviytymisen ehtoja, mutta myös ritualistisia tekoja. Teokset syntyvät useita kuukausia kestävissä prosesseissa osallistujien kanssa. Yhteinen prosessi mahdollistaa kokemuksen syvenemisen, tutkivan yhteisön synnyn ja kokemuksien integroinnin. Kokemusta ei voi toistaa tai säilöä, mutta se voi vuotaa tekoina, ajattelun muutoksina, toisinelämisenä taiteen, tutkimuksen ja poliittisen toiminnan kentälle. Yhdistän teoksissa kahdenkymmenen vuoden kokemukseni larpeista ja esittävän taiteen, teatteripedagogiikan ja ympäristöetiikan osaamiseni.