Kuvataiteen maisteri (KuM) Autio Miia

64800 €

Taiteellinen työskentely ja neliosaisen videoteossarjan valmistaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Apurahakaudella valmistan lyhyitä essee-elokuvamuotoisia videoteoksia, jotka tarkastelevat maailman suurinta luonnonuskontoa vodunia, siihen liittyvää näkymättömän maailman käsitettä sekä vodunin suhdetta ekologiaan. Neljän eri luonnonelementin ympärille rakennetun teossarjan taustalla kuultava vuoropuhelu pohjautuu minun ja beniniläisen meedio-kansanparantaja Robert Djossoun vuodesta 2021 lähtien käymään kirjeenvaihtoon. Teossarjan keskiössä ovat kysymykset, kuinka kuvata kameran avulla jotain näkymätöntä ja toisaalta, kuinka uskoa jotain mitä ei voi silmin nähdä. Koen luontosuhteen ja uskon pohdinnan samassa teoksessa erityisen tärkeäksi tässä ajassa, jossa erilaiset vastakkainasettelut korostuvat heijastuen myös ihmisen ja ympäristön sekä eri kulttuurien vuorovaikutukseen. Taustani on dokumentaarisessa valokuvassa ja taiteellinen työskentelyni on usein lähellä visuaalista antropologiaa. Tämä teosprosessi on hyvin henkilökohtainen ja tarkastelen aihetta taustaani ja aiempaa taiteellista työskentelyäni vasten. Kehitän itselleni uusia tapoja työskennellä yhteistyössä sekä keskustellen, dokumentaarisen kerronnan ja taiteellisen ilmaisun välimaastossa. Teoskokonaisuuden läpi punaisena lankana kulkevassa vuoropuhelussa sivutaan dokumentaarisuuden eettisiä ja kerronnallisia haasteita. Kokonaisuutena teokset kuitenkin osoittavat, että eri kulttuurien edustajien välinen yhteistyö voi luoda uusia merkityksiä, kun vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja yhteiseen tavoitteeseen pyrkivää.