Kuvataiteen maisteri Ketola Johanna

30000 €

Taiteellinen työskentely installaatiomuotoisen teoskokonaisuuden For G, as Ground parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Vuonna 2021 hakija jatkaa työskentelyä monen vuoden aikajänteelle ulottuvan laajan installaatiomuotoisen teoskokonaisuuden For G, as Ground parissa, joka muodostuu liikkuvasta kuvasta, veistoksellisista elementeistä, valokuvista ja tekstistä. Lisäksi teoskokonaisuuteen kuuluu sekä kirjamuotoinen että performatiivinen osa. Teossarjan kautta hakija tarkastelee kehon hajoamisen ja elpymisen tiloja, kielen semanttista hajoamista sekä järkyttävää tai uhkaavaa asiaintilaa proaktiivisena voimavarana. Henkilökohtaisten kokemusten lisäksi hankkeen innoituksena toimivat mm. semiotiikka, karjalainen itkuvirsiperinne sekä puhelaulettu ja fragmentaarinen runomuotoinen teksti. Keskeisenä taustavaikuttimena koko työprosessille toimii kokemus kehon ja muun materiaalisen maailman syvästä yhteenkietoutuneisuudesta. Hakija toimii teostensa käsikirjoittana, lavastajana, ohjaajana, kuvaajana, leikkaajana ja tuottaja-järjestäjänä sekä suunnittelee teosten veistokselliset osat ja kirjoittaa teoksiin liittyvät runomuotoiset tekstit. Teoksen äänitys ja äänimaailma toteutetaan yhdessä muusikko- musiikintuottaja Petri Alangon kanssa. Konkreettisesti työskentelyyn kuuluu vuonna 2021 kuvauksia, äänityksiä, jälkityöstöä, veistoksellisten osien suunnittelua ja valmistamista, näyttelysuunnittelua ja näyttelyrakentamista (olettaen että haettuja näyttelyaikoja saadaan). Lisäksi työskentelyyn kuuluu kirjamuotoisen osion taitto ja valmiiksi saattaminen sekä teoskokonaisuuden elementtejä hyödyntävän performanssin suunnittelu ja toteutus.