Taiteen maisteri, elokuvataiteilija Hovitie Hanna

32400 €

Taiteellinen työskentely elokuvataiteilijana kolmen hankkeen parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Kaksivuotisella apurahakaudella aion työskennellä kolmen dokumenttia ja fiktiota, essee-elokuvaa ja arkistomateriaalia sekoittavan projektin parissa. Hankkeet ovat: Pitkä hybridi-dokumenttielokuva “Hiukkasähky”, joka reflektoi kvanttitietokoneiden aikakaudelle siirtyvän maailman tulevaisuutta sukeltamalla kvanttifysiikan menneisyyteen ja käsi kädessä kulkevaan historiaan toisen maailmansodan kanssa. Keskipitkä dokumenttielokuva “How to Sit in a Circle” on kaleidoskooppimainen kuva Georgian pääkaupungissa Tbilisissä asuvista nuorista aikuisista, joiden elämään Venäjän ekspansionismi ja sotatoimet Ukrainassa ovat eri tavoin vaikuttaneet. Lyhytelokuva “Merkintöjä tuhosta” on elokuvantekijän henkilökohtainen essee erään hampaan tuhosta, joka sysää liikkeelle odottamattoman tutkimusmatkan läpi mustien aukkojen, muumioiden Egyptin, 1700-luvun Helsingin ja sielun pimeän yön. Apurahakauden aikana jatkan elokuvien Hiukkasähky ja Merkintöjä tuhosta kehittelyä, kuvaamista ja arkistotyötä tavoitteenani saada projektit apurahakauden aikana valmiiksi. Tämän lisäksi aloitan How to Sit in a Circle projektin kehittelyn ja kuvaamisen. Elokuvat ovat itsenäisiä teoksia, mutta kokonaisuutena ne tarkastelevat tuhoamisen tai tuhoutumisen sekä luomisen käsitteitä. Tuho voi olla prosessina joko luonnollinen tai ihmisen aiheuttama, mutta siihen liittyy aina tietynlaisia seurauksia kuten menettäminen, muistaminen ja unohtaminen. Elokuvat käsittelevät tuhoa ja jälleenrakentamista niin pienissä systeemeissä (esimerkiksi hiukkasten tasolla tai ihmisen kehossa ja mielessä) kuin suuremmissakin rakenteissa (yhteiskunnassa, demokratiassa, kaupungeissa ja valtioissa). Minua kiehtoo se, miten tuhoutuminen on peruuttamaton muodonmuutos: Siitä voi selviytyä, mutta sellaisenaan tuhoutunutta asiaa ei voi saada takaisin. Sen sijaan tilalle on mahdollisuus luoda jotain uutta.