Taiteen maisteri Yau Man

30000 €

Taiteellinen työskentely, eksotisoivan ja toiseuttavan katseen käsittely (ja unelma sen tuhoamisesta)

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Eksotisoiva katse herättää minussa “esillä ja puristuksissa olemisen” tunteen, jota käsittelen veistämisen ja materiaalien kautta. Työni pohjautuu omakohtaiseen kokemukseen, joka samalla liittyy laajempaan kontekstiin, eksotisoinnin historiaan ja konventioihin. Koen tarpeelliseksi käsitellä aihetta monitasoisesti, monessa tilassa ja eri näkökulmista, sillä aiheena se on monimutkainen. Näen tulevat veistossarjat jonkinlaisena omistuskirjoituksena omalle identiteetilleni. Olen ottanut aiheen osaksi taiteellista työskentelyäni viime vuosina, tarkemmin kahdessa teoskokonaisuudessa: Kuvan keväässä esitelty M.Y. Chinoiserie sekä Ruotsissa järjestetyssä yksityisnäyttelyssä Dried flowers last forever. Tarkastelin molemmissa näyttelyissä yllämainittua puristuksen tunnetta, Kuvan keväässä viitaten eksotisoinnin historiallisiin konventioihin kun taas yksityisnäyttelyssä eksotisoidun pinnan suhteesta koristeiden ja rihkaman estetiikkaan. Näiden näyttelyprojektien myötä olen alkanut haaveilemaan yllämainitun tunteen tuhoamisesta. Työskentelen pääsääntöisesti omistautumista ja aikaa vaativien materiaalien parissa. Työskentelylleni on ominaista käsitellä aiheita juuri materiaalin kautta. Minulle keramiikka voi merkitä kulttuuria josta pinnallisesti olen kotoisin, silkki eksoottisen ja erilaisen kehon kaupallistamista, kun taas lasi voi assosioida rikkoutumiseen, särkyvään. Itsen tarkastelu ja saman aiheen käsitteleminen monissa eri konteksteissa on minulle uusi ja pelottava tapa toimia, joka vahvistaa entistä enemmän tarvetta tutkia sitä syvemmältä.