Kuvataiteilija (AMK) Saarikoski Simo

74500 €

Taiteellinen työskentely Abandoned Land(s) -videoteoksen sekä sarjallisen akvarellimaalauksen parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Vuosien 2021–22 aikana aion toteuttaa pitkäaikaisen haaveeni videoteoksesta Abandoned Land(s) sekä jatkaa samanaikaisesti limittäin myös työskentelyä sarjallisen akvarellimaalauksen parissa. Molemmat täydentävät toisiaan, enkä halua keskittyä pelkästään yhteen asiaan pitkäksi aikaa eteenpäin. Molemmat työskentelytavat ovat kiinni ajassa: maalaukset nykyhetkessä tutkien todellisuutta ihmisen sisäisen maailman kautta, videoteos taas peilaten mahdollista tulevaisuutta historian ja ihmisen muokkaamaa ympäristöä tutkien. Abandoned Land(s) on kokeellinen, dokumentaarinen ja runollinen videoteos kadonneesta Euroopasta ja samalla sen tulevaisuudesta. Teos dokumentoi Euroopan reuna-alueiksi ja ilmiöiksi nykypäivän perspektiivissä jääneet hylätyt ympäristöt ja unohtuneet elämäntavat. Hylätty maailma on teoksessa ikkuna tulevaisuuteen, josta heijastuu se, minkä saatamme myös jatkossa kokea hylkäämisen arvoiseksi. Teoksen pyrkimys on pureutua syihin sen takana, miksi Eurooppa taloudellisesta vauraudesta huolimatta haluaa kiihkeästi sulkea rajansa ja kieltää oman vastuunsa sitä ympäröivän maailman tilasta. Mitä tapahtuu taloudellisen kasvun kulisseissa ja kuka tai mitkä jäävät sen jalkoihin? Uskon vakaasti siihen, että historialla on tapana toistaa itseään. Tutkimalla Euroopan hylättyjä elämäntapoja ja aineellista historiaa voimme oppia jotain siitä, mikä voi olla maanosamme tulevaisuus. Maalausten keskiössä on ihmisen sisäisen maailman ja ulkoisen kuvan välinen ristiriita, sekä miten löytää armo itseään kohtaan sosiaalisen median luomassa paineessa. Teokset tutkivat ihmisenä olemisen haasteita ja ristiriitoja 2020-luvun maailmassa, jossa tärkeintä ei ole miten asiat ovat, vaan miltä ne ulospäin näyttävät. Blogit ja sosiaalisen median yhteisöpalvelujen profiilit ovat täynnä käyttäjiä, joilla julkaisijan identiteetti menee todellisen identiteetin edelle. Maalausten kautta katson profiilien julkisen kuvan taakse ja maalaan esiin sen taakse piilotetun todellisuuden.