Kuvataiteen maisteri Bell Inka

60000 €

Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Apurahan turvin haluaisin jatkaa ja laajentaa työskentelyäni kaksiulotteisen ja kolmiulotteisen välimaastossa. Sanon usein työskenteleväni taidegrafiikan laajennetulla kentällä, mikä minulle merkitsee avointa suhtautumista käytettäviin työkaluihin, materiaaleihin, niiden esittämiseen sekä tapaan rakentaa kuvaa taidegrafiikalle tyypillisen ajattelun kautta. Mietin aina teoskohtaisesti sitä, mikä tekniikka soveltuisi juuri kyseiseen työhön parhaiten. Sen lisäksi, että haluan syventää itselleni jo tutumpia tapoja toimia, minua kiinnostaa myös lähteä tutkimaan, miten työskentelyni ja ajatteluni löytäisi uusia kulmia materiaalin ja tekniikan erilaisista käsittelytavoista ja kohtaamisista. Työ tulee olemaan pitkäjänteistä syvälle sukeltamista, sekä etsimisen kautta löytämistä. Olen viehättynyt teoksista objekteina ja minusta niihin kiteytyy paljon sitä mitä kuvataiteen parissa työskentely juuri minulle on. Käsittelen teoksissani teemoja, jotka keskittyvät muodon, värin, pinnan, sommitelman ja toiston havainnointiin. Teokseni eivät piilota mitään taakseen, ne eivät kuvita mitään eivätkä ne ole jonkin ulkopuolisen abstrakteja ilmentymiä. Tuloksena on itseisarvoisia visuaalisia ilmiöitä jossa kaikki teokseen kuuluva näkyy. Haluan kehittyä työssäni ja siksi haen apurahaa, jonka turvin pystyn työskentelemään keskittyneesti jo avautuneiden ja vielä tuntemattomien mahdollisuuksien parissa.