Taiteen maisteri Nurmi Sipiläinen Niko Tii

5000 €

Taiteellinen työskentely

Kirjoitan ja koodaan residenssijaksolla sähkökääröä. Sähkökäärö käsittelee muodollisesti ja sisällöllisesti internetissä esitettävän sähköisen kirjallisuuden mahdollisuuksia. Sähkökäärö on taidenäyttely kirjan muodossa joka koostuu kuudesta itsenäisestä teoksesta tai luvusta, jotka muodostavat keskenään eheän kokonaisuuden. Teoksen englanninkielinen versio Escroll (vastineena sanalle ebook) ilmestyy osoitteessa nikotii.online/escroll vuoden 2023 jälkipuoliskolla luku kerrallaan kuuden kuukauden aikajänteellä. Teoksesta ilmestyy myöhemmin kokonaan uudelleen suomeksi kirjoitettu versio nimellä Sähkökäärö. Sähköinen kirja muistuttaa valokuvattua kirjaa, mutta sähkökäärö on olemassa ensisijaisesti sähköisessä olomuodossa. Sen muoto määrittyy sen mukaan mikä kaikki on sen koodaamisen/kirjoittamisen hetkellä internetissä mahdollista eikä sähkökirjojen tapaan sen mukaan mitä pystyi kohopainon keksimisen aikaan painamaan paperiseen kirjaan. Sähkökääröni jakautuu kuuteen pienempään itsenäiseen kokonaisuuteen, joista jokainen käsittelee jotain tiettyä kirjoittamisen tai kirjapainotekniikan piirrettä. Se alkaa sähköistä kirjaa muistuttavana, mutta muuntuu luku luvulta paremmin julkaisuympäristöönsä eli internetiin sopeutuneeksi. Käärö päätyy lopulta muotoon jota on mahdotonta toisintaa painettuna julkaisuna ja joka on täten lopullisesti sähköisestä kirjasta erilliseksi kehittynyt, uusi kirjoittamisen/koodaamisen muoto: sähkökäärö.