Kuvataiteilija, kuvataiteen maisteri Soisalon-Soininen Laura

64800 €

Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Käsittelen tuttuuden ja vierauden toisiinsa lomittuvia kokemuksia. Hankkeessa, jonka olen nimennyt saksankielisellä "Unheimlich" -merkityksellä, tarkastelen erilaisin kävelyn, tanssin ja kehollisen tiedontuottamisen metodein taiteellisen prosessin suhdetta muuttuvaan ympäristöön ja paikkasuruun. Työprosessissa käsittelen vieraan, oudon ja tutun kokemista erilaisissa maastoissa, maisemissa ja materiaalisissa prosesseissa. Pohdin teoksissa kysymyksiä ja kokemuksia Heideggerin ja Freudinkin käyttämän "Unheimlich", tai “Uncanny” -käsitteen kautta ja kanssa: Vieraan ja oudon kokemusta tilanteessa tai paikassa, jossa ehkä aikaisemmin on tuntunut tutulta. Tulevissa teoksissa käsittelen aihepiiriä syventyen myös kysymyksiin yksityisen ja julkisen välisestä maastosta. Kuinka määritellä kotoisa, salainen tai henkilökohtainen? Pitkiä käsityön prosesseja vaativat kudonnaiset elävät omaehtoista, fyysiseen paikkaan sidottua elämää, joihin kätkeytyy erilaisia muutokseen johtavia rituaaleja ja askeleita. Paikkasidonnainen, vapaa, taide, vaatii aikaa ja tilaa ympärilleen. Piiriksi piirretty ympyrä merkitsee myös yritystä ymmärtää ja erottaa itse toisesta. Joskus puun kierrokset on laskettava monta kertaa, jotta voi nähdä elettyyn, tulevaan tai edes yhteen hetkeen, johon tarttua. Joskus tutut piirit tai ennen läheisiltä tuntuneet piirit rikkoutuvat, ja osaksi tullut kokee itsensä osattomaksi. Hankkeessa syvennyn tarkastelemaan "tutun" ja "oudon" kokemusten käsitteellistä prosessia, joita työskentely tutuissa ja vähemmän tutuissa ympäristöissä avaa. Keskustelua oudosta ja kummasta ei voi nostaa liiaksi esiin. Hanke nostaa pohdintaan myös paikkasidonnaisten prosessien yksityiset ja yhteiset muutosta ja surua koskevat kokemukset.