Kuvataiteilija (AMK) Itälinna Roope

32400 €

Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Haen vuoden apurahaa taiteellisen työskentelyni tueksi, jonka aikana työstän uusia teoksia ja vien omaa taiteellista työskentelyäni laajemmin eteenpäin. Apurahan avulla voisin keskittyä pelkästään taiteelliseen työskentelyyn sekä tutkia minulle uusia ja tuntemattomia maalaamisen ja piirtämisen muotoja. Apuraha antaisi myös entistä enemmän aikaa (niin teoreettisen kuin kaunokirjallisenkin tekstin) lukemiselle ja tutkimukselle. En tällä hetkellä ole aikeissa muuttaa esitystapaani radikaalisti, sillä näen, että edustamissani maalauksen genreissä on vielä paljon uutta löydettävää. Nykyinen maalaustyylini poimii joitain elementtejä hyper- sekä fotorealismista (esimerkiksi valokuvan perusteellinen kuvaamistapa), mutta kummankaan suuntauksen dogman seuraaminen ei tunnu minusta mielekkäältä tai kiinnostavalta. Teosteni sisäinen dynamiikka näkyy eri maalaustyylien yhdistelemisessä perinteisestä öljyväreillä tehdystä kerrosmaalauksesta kynäruiskun rakeisuuteen sekä minimalistiseen geometriaan. Taiteellinen tavoitteeni on löytää jotain odottamatonta uuden ja vanhan yhdistelystä. Suunnitelmani on toteuttaa aiempaa suurempia ja monitasoisempia teoksia ja laajentaa tekemistäni piirtämisen puolelle. Teemallisesti aion toistaiseksi jatkaa muun muassa eskapismin sekä yksinolon/yksinäisyyden teemojen parissa. Usean teokseni narratiivit ja näkyvimmät visuaaliset piirteet ovat saaneet inspiraationsa konemusiikin maailmasta ja sen esityspaikoista. Tyypillisesti nämä paikat vaihtelevat korkeista metallisista varastohalleista ahtaisiin betonikellareihin, joiden kävijät ovat savukoneiden tiheän usvan sekä projektorien geometristen kuvioiden peitossa. Tavanomaisesti rave-kulttuuria on dokumentoitu keskittyen sen poliittisiin ja hedonistisiin puoliin, mutta minua kiinnostaa näiden ympäristöjen hetkellinen ja pysähtynyt luonne. Olen aiempina vuosina käsitellyt myös mielenterveyttä laajemmin eri näkökulmista, joka on henkilökohtaisesti tärkeä aihe