Taiteilija Ojala Alsa

32400 €

Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Suunnittelen ja toteutan näyttelykokonaisuuden ja ennakkosuunnittelen erillistä audioteosta. Tutkin molemmissa töissä puheen ja muun äänen välistä affektiivista suhdetta. Kun puhe yhdistyy ääneen, jotain sanoinkuvaamatonta tapahtuu. Puhe herää tunnetasolla eloon, usein yllättävilläkin tavoilla. Uusia affektiivisia maisemia avautuu. Huomaan palanneeni tämän ilmiön äärelle työskentelyssäni yhä uudestaan. Puheen tuominen muun äänen luokse synnyttää aina myös oman maailmansa – fiktion. Tutkin ja kokeilen teoksissa minkälaisia vaihtoehtoisia maailmoja voin löytää ja avata. Transsukupuolisena tekijänä äänen fluidisuus ja rajattomuus vetävät minua puoleensa. Haluan tehdä teoksia, jotka ilahduttavat ja yllättävät rajattomuudellaan. Olen useissa töissäni leikitellyt ihmisäänen ja elektronisen äänen välisillä suhteilla ja jännitteillä. Outo olo -galleriaan toteutan ääni-installaation, jossa kokeilen elektronisen äänen ja puheen mahdollisuuksien rajoja. Hyödynnän näyttelyyn tulevassa teoksessa omaa puhettani fragmentteina ja asetan sen vasten toteuttamiani kokeellisia äänimaailmoja. Keskustelukumppaninani näyttelyn suunnittelu- ja toteutusvaiheessa toimii kuraattori Remi Vesala, joka vastaa Outo olo -gallerian kuratoinnista vuosina 2024-2025. Ennakkosuunnittelen myös "Meistä minuun" -työnimellä kulkevaa audioteosta, jota teemme yhdessä taiteilija Kaino Wennerstrandin kanssa. Teos rakentuu puhefragmenttien ja äänimaisemien muodostamasta kollaasista, laajentaen siten samaa prosessia, jonka osa näyttelykin on. Käsittelemme teoksessa elämisen affekteja paikallisuuden kautta. Miten elämän tuntu on muuttunut viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana? Etsimme elektronisen äänen ja puheen synteesin kautta uusia näkökulmia unohdettuihin hetkiin lähimenneisyydestämme ja lähiseuduiltamme. Hyödynnämme teoksessa aikalaishaastatteluja ja kirjoitamme uutta materiaalia nyt-hetken paikallisuudesta käsin.