KuM Heikkilä Alma

64800 €

Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Teokseni pyrkivät usein kuvaamaan asioita, joita on vaikea kokea ihmiskehon, aistien ja totunnaisten hahmottamistapojen kautta. Minua kiinnostavat esimerkiksi mikrobiset elämänmuodot, jotka ovat liian pieniä, jotta niitä voisi tietoisesti kohdata arkielämässä, metsäekosysteemit, joissa prosessit sijaitsevat maan alla ja kasvien sisällä, sekä monet laajamittaiset ilmiöt, jotka tapahtuvat sellaisella nopeudella ja mittakaavassa, että ne voivat jäädä havaintojemme ja ymmärryksemme ulkopuolelle. Taiteeni aiheet, materiaalit ja tekniikat ovat kehkeytyneet toteutettujen projektien myötä. Teosteni materiaaleina on usein maalia, musteita, pigmenttejä, kipsiä sekä näyttelytilojen fyysisiä elementtejä, seiniä, lattiaa, kattoa, ikkunoita ja valaistusta. Hahmotan työskentelyni materiaalisuhteen oman toimintani ja erilaisten ainesten ja ympäristöjen yhteistyönä. Osallistun apurahakaudella useisiin ryhmänäyttelyihin uusilla sekä jo olemassa olevilla teoksilla ja niiden uusilla muunnelmilla.