Kuvataiteen maisteri, kuvataiteilija Toikka Jenni

76800 €

Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Työskentelen kahden liikkuvan kuvan projektin, Toinen tekijä ja Slay (työnimet) parissa. Molemmissa teoksissa jatkan filmityöskentelyä, pitkien ottojen ja niiden sisällä tapahtuvien siirtymien ja eri näkökulmien hyödyntämistä. Parhaillaan toteutusvaiheessa oleva, taidemaalari Eeva-Riitta Eerolan kanssa toteutettava liikkuvan kuvan teos, Toinen tekijä, liittyy sisaruksiin kirjailija Virginia Woolfiin ja kuvataiteilija Vanessa Belliin, ollen näin jatkumoa edellisen näyttelymme prosessin aikana syntyneisiin ajatuksiin. Woolf on meille tärkeä feministinen esikuva mutta suhteessa omaan työhömme meitä on kiinnostanut tarkastella hänen kirjallisia metodejaan ja miten hän niiden kautta luo moniperspektiivistä ja -äänistä todellisuutta. Osa teoksen materiaalista on kuvattu tänä keväänä Bellin maaseutukodissa Itä-Sussexissa ja toinen tullaan kuvaamaan Kalervo Kallion ateljeessa lokakuussa. Nyt suunnitteluvaiheessa oleva teos, Slay paikantuu nuorten maailmaan ja sen päähenkilöinä nähdään itä-helsinkiläinen nuorisoporukka. Teos rakentuu yhden kohtauksen varaan, jossa nuoret viettävät aikaa yhdessä keskustellen. Tarkoituksena on tuoda esiin nuorten vuoropuhelun luonne, sen nopeus, tapa käyttää kieltä, sisältö ja tilanteen tai ryhmän esiin nostattamat roolit. Tavoitteena on myös korostaa tilanteen toisenlaista ajan luonnetta ja henkilöiden näkökulmien vaihtelua - sekoittumista ja sulautumista. Nuoret ovat jo valmiiksi fleksiibelejä, oma identiteetti on vasta rakentumassa ja minuuden rajat häilyvät. Asioita koetaan yhdessä, eikä aina ole aivan varmaa tai edes olennaista se, kuka on ollut kyseessä. Teos on tyyliltään dokufiktio ja se toteutetaan nuorten kanssa aidossa, mutta toiminnan ohjeissa tapahtuvassa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Kun ryhmä edustaa monitaustaisia ja -kulttuurisia ihmisiä, kuvattavan kohtauksen idea henkilöiden näkökulmien ja identiteettien sekoittumisesta sisältää myös tärkeän viestin suvaitsevaisuudesta ja samanarvoisuudesta.