Designer Friman Idaliina

68200 €

Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Untitled on projekti, jossa tarkastelen perheeni evakkohistoriaa puettavien tekstiiliteosten keinoin. Olen aloittanut teeman tutkimisen pro gradu -tutkielmassani, mutta haluaisin jatkaa sen ammentamista uusista näkökulmista, joita opinnäytetyössäni nousi esiin. Temaattisesti projekti käsittelee omistamisen, identiteetin ja sukupolvien monimutkaista suhdetta evakkonäkökulmasta. Hankkeessa perehdyn erityisesti siihen, millaisia tavaroita ja vaatteita isovanhempani veivät mukanaan, kun he joutuivat äkillisesti jättämään kotinsa. Pyrin myös ymmärtämään millaisia symbolisia merkityksiä ja tunteita liittyi evakkomatkalle valittuihin esineisiin sekä niiden kantamiseen, kirjailuun ja piilottamiseen. Piilottamisen käytäntö toimii inspiraationa teosten kokeelliselle muotokielelle — tekstiilien sisään objektien, asusteiden ja korujen ompeleminen muuttaa näiden esineiden painosiluettia yllättäen ja hallitsemattomasti. Teoksissa yhdistelen kokeellista muotoilua, käsinneulontaa ja sublimaatioprinttausta. Uusien ja perinteisten menetelmien yhdistäminen luo mahdollisuuden uudenlaisten tulkintojen ja ideoiden syntymiseen. Sublimaation avulla manipuloin materiaaleja ja luon tekstiileihin trompe l'oeil -printtejä, jotka harhauttavat katsojan silmää, luomalla optisen illuusion. Teoksia varten etsin kierrätettyjä materiaaleja, jotka kuvastavat omia henkilökohtaisia muistojani ja tunteitani, sekä esineitä, jotka edustavat emotionaalista sidettä sukuuni. Tällä tavalla teen tulkintaa siitä, miten isovanhempieni kokemukset näkyvät vielä sukupolvien jälkeen omassa identiteetissäni juurettomuuden tunteena ja emotionaalisena kiintymyksenä esineisiin ja materiaaliin. Lopullinen teoskokoelma muodostuu yksittäisistä osista, jotka toimivat sekä itsenäisinä tekstiilitaideteoksina että puettavina vaatteina. Untitled -projektin lisäksi osan apurahakaudesta käytän tekstiiliteoksen työstöön, joka tulee olemaan osa OCEANISTA -ryhmänäyttelyä.