Kuvataiteilija Keva Arsi

30000 €

Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Taiteellinen työskentelyni on monialaista, useamman suunnitelman ja työskentelytavan limittäistä edistämistä. Apuraha mahdollistaa kokonaisvaltaisen keskittymisen taiteelliseen työskentelyyn ja ilmaisuni vahvistamiseen. Työssäni liikun vapaasti tekniikasta toiseen: maalaan akryyliväreillä, teen taidegrafiikkaa ja keramiikkaa. Työskentelyssäni on ominaisluonteisesti läsnä uteliaisuus, kokeilunhalu ja tietynlainen sattumanvaraisuus. Apurahakauden aikana työskentelen kahden näyttelykokonaisuuden parissa: 1) Maalauksista ja keramiikasta koostuva installaatiokokonaisuus ammentaa aiheensa populaarikulttuurin ja kulutuskulttuurin parista, pohtien alkuperäisen keräilyharvinaisuuden ja arvottoman kopion välistä suhdetta. Kokonaisuuden työnimi on Gloria. 2) Eri taidegrafiikan menetelmiä yhdistelevä teossarja (työnimeltään Dáppe) käsittelee saamelaisen kulttuurin ja identiteetin vahvistamista 2020-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa.