Äänisuunnittelija, muusikko, TeM Kantonen Atte

32400 €

Taiteellinen työ kokeellisen musiikin parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Haen yksivuotista apurahaa taiteelliseen työskentelyyn avant-elektronisen ja kokeellisen musiikin sävellyksen, esittämisen sekä fasilitoinnin parissa. Sävellän apurahakauden aikana kokopitkän avant-elektronisen musiikin albumin, kuratoin, tuotan ja toteutan päivän mittaisen kokeellisen musiikin minifestivaalin, suunnittelen uuden monikanavaisuutta hyödyntävän pohjan osittain improvisaatioon perustuvaan live-esitykseeni sekä perustan kokeellisen musiikin nettilevymerkin. Avant elektronisella albumilla on kaksi suunniteltua konseptuaalista, sen muotoa informoivaa lähtökohtaa – Retrograde inversion ja sienen anatomia. Retrograde inversion viittaa sävellyksen osaan, jossa alkuperäinen sävelmä tai teema soitetaan taaksepäin tai päinvastaisessa järjestyksessä verrattuna sen alkuperäiseen esitykseen. Albumimitassa olen kiinnostunut sävellystekniikan käytöstä suhteessa albumin lineaariseen dynamiikkaan. Tarkoituksena on, että albumin ensimmäinen ja toinen osa ovat dynamiikaltaan siis peilikuvat – näin ollen energian suurin tihentymä istuu albumin keskivaiheille. Sienen anatomia ruokkii tätä ajatusta vielä eteenpäin – sienen hedelmä – energian tihentymä – nousee albumin keskivaiheilla ja siitä juontuu poukkoilevaa, harvenevaa rihmastoa teoksen alku- ja loppuosiin. Mad House -esitystaiteen talossa toteutettava “bugbath” -työnimellä kulkeva minifestivaalipilotti koostuu kuudesta 45–60 minuutin mittaisesta live-esityksestä, jotka nojautuvat kokeelliseen musiikkiin ja/tai ääniperformanssiin. Haen pitkälti ääni-ilmaisuni väreissä eräänlaista kuultavaa kolmiulotteisuutta. Vahvistaakseni vaikutelmaa aion laatia uuden, 4–6-kanavaisen live-esityspohjan, jota ehdotan esiintymispaikoille ja festivaaleille. Olen vuoden verran toimittanut ·)(( ant spa-nimellä kulkevaa kokeellisen musiikin radio-ohjelmaa IDA radiolle. Laajennan ·)(( ant spa:n nettilevymerkiksi, jolla julkaistaan kokeilevaa kotimaista musiikkia ja äänitetaidetta.