Äänitaiteilija Tolvi Antti

60000 €

Taiteellinen työskentely äänitaiteen ja kokeellisen musiikin kentällä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Taustani on kokeellisessa musiikissa ja äänitaiteessa. Olen havainnut että ihmisille, jotka eivät ole harjaantuneita kuuntelijoita tai joille äänet eivät ns. tunnu juuri missään, voi olla vaikea tavoittaa sitä syvyyttä ja tilaa joita teoksissani koitan heille tarjoilla. Teokseni ovatkin viime vuosina alkaneet ottamaan muotoa enemmän moniaistillisina installaatioina, tilallisina kokemuksina ja performansseina, joissa kaikissa äänet ovat edelleen keskeisessä osassa. Teoksissani äänet on laajentuneet visuaaliseen muotoon, olen säveltänyt tuulenvireille (monikanavatuuletinsysteemi), valoille, kosketukselle (kahdenkeskiset esitykset) jne. Taiteellinen työskentelyni tuleekin painottumaan apurahakauden aikana juuri moniaistillisten ja tilallisten teosten ja ideoiden kehittämiseen. Miten välittää tasapainoisesti ja saumattomasti tuntemuksia eri aistimusten välityksellä ja saada ne soimaan kauniisti yhdessä. Sen tapahtuessa tuntuu kuin kokisimme jotain taianomaista. Oma praktiikkani on keskittynyt yli vuosikymmnen ajan herkän kuuntelun ympärille. Kuuntelulla tarkoitan tässä kuuntelelua joka ei ole ainoastaan korvilla tapahtuvaan kuuntelua, vaan koko olemuksella tapahtuvaa kuuntelua. Kuuntelua jossa kuulemme kaiken tajunnassa/tietoisuudessa tapahtuvan ikään kuin yhtenä sointina. Sointina, jossa jokaikinen erillinen ääni resonoi, vaikuttaen toisiinsa ja edelleen muodostaen jatkuvasti uusia sointeja. Kuuntelunharjoitteluun sisältyy erottamattomasti myös rentouden harjoittelu. Emme voi kuulla kovinkaan hienosyisesti jos mielemme on kiinnittyneenä jonnekin. Toisin sanoen: Praktiikassani kiinnitän huomioni ihmisluontoon, samalla kun olen herkkä tilan ja muodon erityispiirteille. Tulen toteuttamaan uusia laajempia installaatiota, toteuttamaan uusia kahdenkeskisiä teoksia, esiintymään konserteissa, säveltämään ja nauhoitamaan uusia levyjä (soolona, Panu Sivosen ja Silvia Tarozzin kanssa) ja järjestämään äänitaiteeseen keskittyviä tapahtumia.