Kuvataiteen maisteri Saarinen Leena

42000 €

Taiteellinen tutkimus kokeellisen analogisen valokuvan ja äänitaiteen keinoin

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Taiteellinen työskentelyni on monialaista, prosessimaista ja tutkimukseen pohjaavaa. Praktiikkani kautta tutkin kulttuuriin ja kieleen liittyviä ilmiöitä sekä ihmisen ja muiden lajien välisiä suhteita. Työskentelen kahden eri projektin parissa: 1. Tutkin kokeellisen analogisen valokuvan keinoin katsomisen etiikkaa ja puran ei-inhimilliseen kohdistuvaa, myös tieteelliseen tutkimukseen liittyvää usein antroposentristä katsetta. Kehitän syanotypiaan pohjautuvia prosesseja, joissa kokeellisuus, aika, hitaus ja kestävyys ovat keskiössä. Kehitän kasvipohjaista filmimateriaalia biomuovista, jolle valotan syanotypia negatiivi kuvia itsetehdyissä pahvilaatikkokameroissa. Käytän tekemiäni kameroita suurennuskoneina valottaen syanotypia positiivikuvia kierrätys- ja luonnonmateriaaleista käsin tekemälleni paperille. Tekemällä työvälineitä itse pyrin saamaan paremman käsityksen työskentelyprosessista, sekä käyttämään materiaaleja eettisemmin ja kestävämmin. Tutkin kokemuksellisesti, miten kameran optiikka toimii, tarkoituksenani nyrjäyttää hieman kameran silmän ihmiskeskeistä katsetta. Projektiin liittyy kaksi kuvausmatkaa Hyytiälän metsäasemalle, sekä Saaristomeren tutkimuslaitokselle Seilin saarelle. 2. Työstän ääniteosta piirtämällä. Metodini liittyy aikaisempaan työskentelyyni ja teokseeni Etyddejä linnuille, jossa olen matkinut lintujen ääniä piirtämällä ja kääntänyt piirustuksia ääniksi spektrogrammeina. Tällä kertaa tutkin laajemmin miten erilaiset piirretyt ja maalatut jäljet kääntyvät ääniksi spektrogrammeina. Teokseen kuulu äänimaisema sekä julkaisu tai äänikirja, johon kokoan piirrettyjä ääniä. Olen kiinnostunut erilaisista käännöksistä äänen ja kuvan välillä ja siitä mitä käännösprosessissa tapahtuu. Käsittelen piirtämiäni ääniä myös nuotinnoksina, jotka pyrkivät irtautumaan länsimaisten nuotinnosten poissulkevasta logiikasta, sillä spektrogrammien logiikkaa on mahdollista ymmärtää intuitiivisemmin osaamatta lukea perinteisiä nuotinnoksia.