Koreografi ja tanssija Lehtovaara Veli and working group

15250 €

Taiga | Forest of Harvested Time -teoksen koreografian työstäminen

Taiga | Forest of Harvested Time on luonnon monimuotoisuutta ja aikaa tutkiva teos seitsemälle tanssijalle. Teos lähestyy metsää koreografisena ympäristönä, joka muodostuu lajien rajat ylittävän yhteistoiminnan jatkumona ja johon ihmisellä on ikiaikainen, monimerkityksellinen ja jatkuvassa muutoksessa oleva suhde. Teoksessa hyödynnetään koreografista ajattelua jäsentämään metsän eliöiden välisten suhteiden kirjoa ja niissä tapahtuvan energian, aineen ja informaation liikkeen monimuotoisuutta. Erityisesti huomio kohdentuu aikaan, jonka kulkua ei määrää ihminen ja teknologia vaan lukemattomien lajien yhteistoiminnan synnyttämä ja ylläpitämä polyrytmiikka. Aika on paikallista, monenvälistä ja kerroksellista, eikä ihminen ole enää sen keskiössä. Lopullinen teos tulee sijoittumaan kaupunkiympäristön julkisiin tiloihin, joita määrittä inhimillisen kulttuurin muodot ja rytmit. Näin metsästä syntynyt tanssi asettuu jännitteiseen suhteeseen rakennetun ja teknologisen ympäristön kanssa. Se ehdottaa radikaalisti toista ajan hahmottamisen tapaa ja ruumiillista olemista. Ensiesitys on syksyllä 2020 Helsingissä. Teos syntyy vuosien 2019-2020 aikana, residenssi muotoisen työskentelyn tuloksena. Residenssit tapahtuvat Suomessa, sekä Irlannissa, Ranskassa ja Belgiassa. Teoksen työryhmä on kansainvälinen ja siihen kuuluu taiteilijoita Suomesta, Ruotsista, Islannista ja USA:sta. Teoksen tuottaa SpaceTimeLove yhteistyössä Arts Management Helsingin kanssa.