Haihatuksen Henki ry

52300 €

Taidelaitos Haihatuksen 25. juhlavuoden Belonging -ryhmänäyttelyn järjestämiskulut, kuratointityö ja taiteiljapalkkiot

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Vuonna 1999 perustetun joutsalaisen Taidelaitos Haihatuksen juhlavuosinäyttely järjestetään 19.6.-1.9.2024. Haihatuksen 25. vuotuisen kesänäyttelyn teemaksi on valikoitunut “Belonging / Kuuluminen” (työnimi), joka käsittelee inklusiivisuuden haasteita monikulttuurisessa poliittisessa ympäristössä, toiseuden kokemusta, patriarkaalisuutta, luokkakokemuksia ja rasismia suomalaisessa keskusteluilmapiirissä. Kuratointityön haasteina on rakentaa valittujen taiteilijoiden näkemystä kunnioittava taidekokonaisuus, jossa käsitellään inklusiivisuuden haasteita ja edistetään demokraattista moniäänisyyttä. Kuratointinäkökulmassa painotetaan toivon ja emansipatorisuuden teemoja välillä toivottomalta tuntuvassa nykypäivän tapahtumahorisontissa, jossa maailmanpoliittista kenttää hallitsevat kapitalistiset, populistiset ja valkoista miehistä etuoikeutta puolustavat ulossulkevat narratiivit. Haihatuksen Galleriatalon kuratoinnissa huomioidaan myös inklusiivisuus liikuntarajoitteisten sekä aistiyliherkkien kävijöiden ehdoilla. Kolmessa galleriatilassa sekä ulkoilmanäyttelyissä tapahtuva laaja intersektionaalisesti vaikuttunut ryhmänäyttelykokonaisuus käsittelee monikulttuurisissa ympäristöissä elävien kokemuksia. Galleritatalon taidekokonaisuutta on kokoamassa kuraattoriryhmä, johon tällä hetkellä kuuluu taiteilija-kuraattorit Jenna Jauhiainen, Ali Akbar Mehta ja Julius Valve. Tällä hetkellä Haihatus hakee vielä neljättä kuraattoria, joka täydentää eri ryhmäjäsenyyksistä ja kansalaisuuksista koostuvan moniäänisen kollektiivin. Kaikki valitut kuraattorit ovat monipuolisesti taidekentällä toimivia tahoja ja edustavat kriittistä näkökulmaa, johon kuuluu erityisesti valkoisuuden purkaminen.