Kuvataidekriitikko Lipponen Sanna

45000 €

Taidekritiikin kirjoittaminen ja dialogin jatkaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Mielestäni tavoilla, joilla taiteesta ja taiteen kentällä ammattimaisesti työskentelystä puhutaan ja kuinka sille annetaan arvoa, on suuri merkitys. Pyrin avaamaan ja avartamaan paitsi omaa ammattitaitoani taidekriitikkona myös taiteesta käytävää keskustelua. Keskustelen eri taidekentän toimijoiden kanssa ja pyrin luotaamaan sitä, millaista taidekeskustelu voisi olla. Tulisiko sen käsitellä enemmän taiteen tekemiseen tai esittämiseen liittyviä prosesseja? Vai koettaa määritellä sitä, mitä taiteen vapaudella tai poliittisuudella oikeastaan tarkoitetaan? Kirjoitan taidekritiikkiä, jonka toivon olevan ajankohtaista, mielenkiintoista, ajatuksella laadittua ja laadukasta. Arvioiden kirjoittaminen on arvokasta ja palkitsevaa työtä, johon suhtaudun kunnianhimoisesti. Haluan kehittyä paremmaksi kirjoittajaksi – tarjota tuoreita näkökulmia, oivaltavia ajatuksia ja kaunista kieltä – mutta myös uskaltaa kokeilla rohkeammin, luodata ja oppia uusia tapoja kirjoittaa taiteesta. Myös tämä vaatii aikaa ja tilaa sekä ajattelulle että taiteen katsomiselle. Kritiikin lukijana ja kirjoittajana nautin siitä, että teksti toimii paitsi suhteessa taideteokseen tai näyttelyyn myös itsenäisenä oliona. Silloin teksti elää ja hengittää, tarjoaa kielellisiä elämyksiä tai taideteoksen tapaan ja sen kautta uusia oivalluksia, näkökulmia tai tunteita. Kritiikin kohdalla on olennaista yhä aito ajattelu ja pyrkimys ymmärtää teosta. Haluan syventyä taiteen katsomiseen, kokemiseen ja siitä kirjoittamiseen sen ansaitsemalla tavalla, syventyä sen merkityksiin ja välineisiin – jatkaa dialogia. Kuten aitoon dialogiin kuuluu, sen tavoitteena on yritys ymmärtää. Sana dialogi tulee kreikan sanoista dia (lävitse) ja logos (sanaksi, merkitys). Dialogi on siis merkitysten läpi kulkemista. Taiteesta keskusteltaessa ja kirjoittaessa olen jatkuvasti sellaisten asioiden äärellä, jotka eivät oikeastaan ole olemukseltaan sanallistettavissa, mutta joihin liittyy ehkä sitäkin enemmän merkitysten läpi kulkemista.