Kuvataiteen maisteri, oikeustieteen ylioppilas Kuoppala Riikka

8400 €

Taide ja laki

| Yksivuotinen

Haen residenssitukea omaehtoiseen taiteelliseen tutkimustyöhön. Kotiresidenssijakson aikana aion tarkastella juridiikan käyttöä taiteellisen työskentelyn materiaalina ja välineenä. Olen aiemmalta koulutukseltani kuvataiteen maisteri, ja viimeisen kahden vuoden ajan olen opiskellut oikeustiedettä Helsingin yliopistossa. Tarkoituksenani onkin tulevaisuudessa työskennellä taiteen ja oikeuden rajapinnalla. Minua kiinnostaa lain vaikutus taiteeseen ja se, miten juridiikalla rakennetaan yhteiskuntaa. Laki koskee kaikkia ja on läsnä joka paikassa, mutta sen hallintaa pidetään vaikeana ja usein sitä koskevan tiedon ajatellaan olevan vain ammattilaisten saavutettavissa. Minua kiinnostaa tunkeutua lain maailmaan taiteilijan uteliaisuudella, vaikka kuulunkin itse pian myös juristien ammattikuntaan. Koska taiteen ja juridiikan diskurssit ovat osittain jopa vastakkaisia, minusta olisi erittäin mielenkiintoista pohtia mahdollisuuksia törmäyttää ne toisiinsa. Tarkoituksenani on residenssin aikana myös panna alulle uuden, konkreettisen projektin suunnittelutyö. Koska pohdinta on vielä näin aluillaan, projektin muoto selvinnee työskentelyjakson aikana.