Grants and residencies

Research and art

MuT, Professori Ilmonen Kristiina and working group (Syvälle-kollektiivi)

303100 €

Syvälle – Kansanmusiikin improvisaatiolaboratorio teoskeskeisyyden haastajana

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Syvälle – Kansanmusiikin improvisaatiolaboratorio teoskeskeisyyden haastajana on taiteellinen tutkimushanke, joka tutkii suomalais-karjalaiseen aineettomaan kulttuuriperintöön kuuluvaa, improvisaatioon ja muunteluun perustuvaa ja toisaalta kokeellista kansanmusiikin tuottamisen prosessia ja sen muusikoissa esiin nostamaa ilmaisua. Vanhakantaisen, itämerensuomalaisen runolaulukulttuurin syväolemus haastaa nykypäivän muusikon ja säveltäjän toisenlaisella maailmankuvallaan ja taidekäsityksellään: voiko musiikki ilmetä toisin kuin teoksina? Mitä musiikillisesta luomisprosessista voi löytyä, jos sitä ei pakoteta tyypillisiin julkaisumuotoihin – miten keskeneräisyydessä viipyminen vaikuttaa soivaan materiaaliin? Miten arkaainen sallii kokeellisen ilmaisun, ja mitä muistinvaraisuus ja pitkäkestoinen, mikrovarioiva musiikki aiheuttaa sen omaksuvassa muusikko-säveltäjässä? Entä miten se resonoi kuulijassa? Syvälle-kollektiivin taiteilijat etsivät hankkeessa metodeja, joilla voisi tunnistaa perinteisen, pitkäkestoisen improvisoivan soiton ja laulun sisällä ja rajapinnoilla – työstövaiheessa, vuorovaikutuksen impulsseissa ja julkituloissa – tapahtuvia ilmiöitä, dynamiikkoja ja kehityskulkuja. Kollektiivi työskentelee soittaen ja laulaen, säveltäen, äänittäen, improvisoiden ja dokumentoiden, sekä yhdessä että erikseen. Tutkimusaineistoa tuottavat myös yhteiset seminaarit, joissa pyrimme sanallistamaan ensimmäistä kertaa suomalaisen kansanmusiikin kollektiivisen improvisaation ja säveltämisen prosesseja sisältä päin. Syvälle-hanke pyrkii toisinajattelemaan nykypäivän musiikkikentän rakenteita, joista ehkä yksi vakiintuneimpia on nähdä musiikki teoksina. Hanke tuottaa uutta tietoa ja kaivattua perustutkimusta paitsi perinnemusiikin ja kokeellisen improvisaation risteyksistä ja musiikin yhdessä luomisesta, myös suomalaisen nykykansanmusiikin praktiikasta, jossa neljän vuosikymmenen aikana on onnistuttu elvyttämään jo katoamassa ollut musiikkikulttuuri uuteen kukoistukseen.