Kuvataiteilija (AMK) Isotalo Arttu

5000 €

Symbioosia imitoivan kierrätystekstiiliprojektin toteuttaminen

Projektissa pyrin syventämään ymmärrystäni luonnossa esiintyvistä symbioottisista suhteista ja laajentamaan osaamistani kokeilemalla mitä mahdollisuuksia symbiooseja imitoiva työskentelytapa synnyttää taiteen kontekstissa. Materiaaleista tärkein on kierrätystekstiili, jota on päätynyt haltuuni aiemman työskentelyn yhteydessä. Työskentely ei kuitenkaan rajoitu tekstiilijäänteiden työstämiseen, vaan olen kiinnostunut suhtautumaan siihen ikään kuin kokonaisuuden kasvualustana. Se tulee olemaan kuin kuollutta orgaanista materiaa, johon voi istuttaa ideoita ja työskentelyä siementen tai itiöiden lailla saaden uusien organismien kasvun aikaan. Olen erityisen kiinnostunut kokeilemaan, millaista olisi aloittaa useampi pienempi kokonaisuus ja saattaa nevuorovaikutukseen toistensa kanssa, jolloin ne vaihtaisivat rakennusaineita keskenään ja lopulta kietoutuisivat toisiinsa. Haluan myös sisällyttää teokseen saarelta löytyvää materiaa, mikä asettaisi saaren symbioosiin projektin kanssa ja siten osaksi teoskokonaisuutta.