Grants and residencies

Research and art

filosofian maisteri, tietokirjailija Ertimo Laura and working group

72000 €

Suuri leikki – muutos ja lohtu ekokriisien aikakaudella

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Suuri leikki on kuvitettu essee elonkehän kriiseistä, muutoksesta ja lohdun etsimisestä. Hahmottelememe kirjan kolmea osiota, joista ensimmäinen käsittelee prosesseja, mittakaavoja ja planetaarisia rajoja. Kuvilla puhuvat aukeamat vuorottelevat tiiviiden tekstien kanssa. Alussa hahmottuu ekokatastrofien materiaalisuus. Alku käsittelee elonkehän ja ekokriisin prosesseja ja mittakaavoja sekä muutoksen nopeutta. Toisessa osiossa aiheena ovat aivot ja jaettuihin tarinoihin muodostuvat repeämät. Rynnistääkö ihmiskunta vääjäämättä kohti suuria väkivaltaisia mullistuksia? Tutkimme ihmisten ajattelua ja sen reunamia ympäristökysymysten kannalta: tarinallisia aivoja, tarinan rajoja ja mahdollisuuksia. Aivojen plastisuudesta seuraa joustava sopeutuminen olosuhteisiin, mutta siitä seuraa myös kyky muuttaa joitain vallitsevia olosuhteita. Mihin muutoksiin heittäytyä, mitkä kuvitelmat ovat hulluutta? Kirjan kolmas osa kutsuu ajattelemaan muutosta ja lohtua. Miten tuhoisalle kehitykselle käännetään selkä? Entä miten hyväksyä se, että elonkehän kriisit eivät ratkea oman elämämme aikana? Kirjan työnimi Suuri leikki viittaa siihen, että suhtaudumme leikkiin vakavasti ja arvostavasti. Leikki on ihmisenä olemisen keskiössä. Voisiko ajatusleikkeihin heittäytyminen tuottaa yhteisöjä, jotka loisivat uusia politiikan ja talouden tarinoita? Yhteiskunnan murrosten ohella kaipaamme ympäristöpuheeseen lohdun elementtejä. Millainen yhteistoiminta ja ihmiskäsitys tukisi ylisukupolvista kestävää elämäntapaa? Lohtu löytynee siitä, että irtisanoudumme ihmisvihasta. Kokoamme kirjan loppuosaan valmiiden vastausten sijaan utopioiden kasvualustan. Kirjassamme essee-teksti yhdistyy kuviin. Tutkimme mahdollisuutta kuvitusten liukumiin yksiselitteisistä havainnollistamisista monitulkintaiseen kuvitustaiteeseen. Kirjan tekijät ovat kirjailija Laura Ertimo ja kuvittaja Mari Ahokoivu. Ajatusleikkeihimme osallistuu ekologian, kestävyyssiirtymän ja taiteen asiantuntijoita ja alan toimijoita.