Näyttelijä, seksuaalineuvoja Heinonen Sara-Maria

7200 €

Suostumuksellisuus ja neuvottelu teatterityössä -artikkelisarjan toteuttaminen ja tulevan opetuksen suunnittelu. Esityksen valmisteleminen ja toteuttaminen etänä, verkkoalustoja hyödyntäen.

| Yksivuotinen

Kotiresidenssijakson aikana toteutan ensisijaisesti teatterityöläisille suunnatun esseesarjan otsikolla Suostumus ja neuvottelu teatterityössä. Tavoitteenani on purkaa auki oppimiani ja kehittämiäni työtapoja, joita olen käyttänyt työskennellessäni suostumuksellisuuskouluttajana ja intiimikoordinaattorina. Kokemukseni mukaan teatterityössä ollaan usein henkisesti ja fyysisesti intiimien tilanteiden kanssa tekemisissä. Tutkin työssäni sitä, miten voimme taiteilijoina lähestyä näitä tilanteita turvallisesti ja toisiamme kunnioittaen. Samaan aikaan tutkin sitä, miten voimme olla varomatta toisiamme liikaa ja olla olettamatta toisten puolesta, mikä heille sopii ja mikä ei. Pyrkimykseni on kehittää ja jakaa kollegoilleni konkreettisia työkaluja itseä ja toisia kunnioittavaan työskentelyyn. Neuvottelun on tarkoitus toimia teatterityön tukena, ei sen esteenä tai hidasteena. Toisin sanoen pyrkimyksenäni on erilaisten neuvotteluharjoitteiden kautta auttaa esiintyjiä olemaan sekä kunnioittavia että hurjia, varovaisia että rohkeita. Työlläni tuon teatterikentälle suomenkielistä materiaalia siitä, mitä suostumus teatterityön lähtökohtana käytännössä tarkoittaa ja minkälaisia ovia se taiteellisen työn kannalta avaa. Vastaavaa materiaalia ei ole vielä suomen kielellä tuotettu, vaikka kysyntää ja tarvetta materiaalille on jatkuvasti enemmän. Residenssijakson aikana toteutan myös etänä keskustelu- ja vertaisoppimistilaisuuksia aiheesta. Samalla suunnittelen karanteeniajan jälkeistä opetusta, jota tulen järjestämään. Koronan mukanaan tuoma työtauko esiintyville aloille tarjoaa ihanteellisen hetken pysähtyä reflektoimaan esiintyvien alojen työtapoja ja arvoja. Juuri nyt on täydellinen hetki keskittyä siihen keskusteluun, jolle tyypillisesti ei jää aikaa.