Tutkija Karhu Hanna

135300 €

Suomenkielisen lyriikan yhteydet rekilauluperinteeseen: muodot, merkitykset ja ylirajaisuus

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Kolmivuotinen tutkimushanke tarkastelee rekilauluperinteen ja suomenkielisen kaunokirjallisen lyriikan suhdetta erityisesti 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, mutta myös myöhemmin 1900-luvulla. Tutkimus on kirjallisuushistoriallisesti merkittävä porautuessaan keskeiseen, mutta lähes tutkimatta jääneeseen yhteyteen suomenkielisen taidelyriikan ja kansanperinteen välillä. Tutkimus palvelee myös folkloristiikan oppialaa. Suullisen runoperinteen ja suomenkielisen kaunokirjallisuuden suhdetta on aivan viime vuosia lukuun ottamatta tarkasteltu kalevalamittaisen runouden perspektiivistä. Merkittävä perintö on kuitenkin myös riimillisellä kansanlaululla ja erityisesti rekilaulululla, joka oli koko 1800-luvun sekä 1900-luvun alun vallitseva suullisen lauluperinteen ja uudemman kansanlyriikan muoto, ja jota vuosisadanvaihteen runoilijat varioivat kirjallisessa tuotannossaan. Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa monipuolinen kuva rekilaulujen ja taidelyriikan yhteyksistä rytmiikan ja muotokielen osalta, tarkastella ilmiön ylirajaisuutta sekä tutkia minkälaisia merkityksiä runojen tulkinnalle avautuu, kun niitä lähestytään yhteydessä rekilauluperinteeseen. Tutkimuksessa analysoidaan Eino Leinon, Ilmari Calamniuksen (Kiannon), L. Onervan ja Larin-Kyöstin varhaislyriikkaa sekä Leinon Kivesjärveläiset-runoelmaa (1901), Antti Rytkösen esikoiskokoelmaa Lauluja (1900) sekä perinteenkerääjä-runoilija Lauri Soinin varhaisia runokokoelmia. Lisäksi ilmiön esiintyvyyttä tarkastellaan myöhemmän 1900-luvulla julkaistun lyriikan osalta. Tutkimuksessa hyödynnetään Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran rekilauluaineistoja suullisten laulujen ja kaunokirjallisten rekilaulujen vertailuun. Ilmiötä tarkastellaan myös Ruotsin, Ranskan, Venäjän ja Irlannin vastaavien ilmiöiden valossa. Tutkimuksessa hyödynnetään muun muassa rytmintutkimuksen metodeja ja lähestytään ilmiötä transnationaalisuuden viitekehyksessä.