Dosentti, yliopistonlehtori Leino Unni and working group (Sulka)

295300 €

Suomen lauseet keskipitkällä aikavälillä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tässä monitieteisessä hankkeessa tutkimme kielen muutosta Suomessa itsenäisyyden ajalla: selvitämme sekä puhutun että kirjoitetun suomen lausetason muutoksia keskipitkällä, noin puolen–yhden vuosisadan aikajänteellä. Syntaktinen variaatio on jäänyt suomalaisessa variaationtutkimuksessa varsin vähälle huomiolle, ja tältä osin hanke täydentää etenkin puhutun kielen variaatiosta saatavaa kuvaa. Sekä puhutun että kirjoitetun kielen muutoksissa on tähän saakka keskitytty toisaalta selvästi lyhyemmän aikavälin ilmiöihin ja toisaalta selvästi pidemmän aikajänteen historialliseen kielitieteeseen. Puhutun kielen osalta tutkimus perustuu 1970-luvulta lähtien kerättyihin Helsingin ja Tampereen kaupunkipuhekielen pitkittäiskorpuksiin ja kirjoitetun kielen osalta Kotiliesi-lehteen, jota on julkaistu katkeamatta 1920-luvulta. Työryhmässämme on jo aiempaa kokemusta Helsingissä puhutun kielen tarkastelusta äänne- ja muotorakenteen tasoilla, ja tämänkertaisessa hankkeessa jatkamme menetelmien kehittämistä syntaktisten ilmiöiden tutkimukseen. Tämä menetelmällinen ja teoreettinen osuus tutkimuksessa on kansainvälisesti merkittävää; kansallisesti työmme tuo uutta tietoa suomen variaation ja lausetason muutoksesta viimeisen sadan vuoden aikana, muutoksen eroista puhutussa ja kirjoitetussa kielessä sekä selventää, miten yhteiskunnalliset muutokset ovat heijastuneet kieleen.