Grants and residencies

Research and art

Kuvataiteilija AMK Rahkila Isto

34700 €

Suomalaiset ääniympäristöt luonnonsuojelun näkökulmasta

Projekti käsittelee suomalaisia ääniympäristöjä luonnonsuojelun näkökulmasta. Hiljaisuus ja luonnonvaraiset ääniympäristöt ovat katoavia luonnonvaroja metsien ja uhanalaisten lajien rinnalla. Melusaasteeseen ja taustahälyyn on totuttu ja hiljaisuudesta on tullut harvinaista ja jopa ylellistä. Luonnonvaraista ääniympäristöä on enää harvassa, jos laskemme mukaan lentoliikenteestä kantautuvan jylinän. Tähän aiheeseen liittyen aloitan projektin, jossa kartoitan ja kenttä-äänitän Suomen hiljaisimpia ääniympäristöjä. Äänitteistä on tarkoitus tehdä levy ja radiojulkaisu kenttä-äänittämiseen erikoistuneen Framework-radion sivustolle. Samalla ääniympäristöjen arkistointi luo pohjaa laajemmalle tutkimukselle jatkoa ajatellen. Kyseessä on ainutlaatuinen projekti, joka tallentaa suomalaisten syrjäseutujen ja erämaiden kunnioitusta herättävää äänimaisemaa ja tuo sen kaikkien kuultavaksi. Projektissa lähestyn ääniympäristöjä yhteiskunta- ja ympäristökriittisessä viitekehyksessä ja tutkin aihetta käytännössä sekä käsitteenä. Kartoitan Suomen hiljaisimpia paikkoja, joissa käyn äänittämässä sekä keräämässä tietoa tekstin muodossa. Samalla tutkin aihetta kirjallisuuteen ja tutkimuksiin nojaten (esim. Oikeus Hiljaisuuteen - Outi Ampuja). Äänitysten ja taustatyön pohjalta työstän radiojulkaisua ja aloitan tekemään levyä. Samalla teen lyhyemmällä aikavälillä ilmaantuvia teoksia, kuten performansseja ja ääni-installaatioita. Keskeisimpänä osana työskentelyä on kenttä-äänittäminen, äänitteiden käsittely, kirjoittaminen ja lukeminen. Työskentely tulee olemaan dokumentaarista, havainnointiin ja tieteeseen nojaavaa taiteellista työskentelyä. Äänitteet tulevat olemaan pitkiä, minimissään 10 minuuttia per kappale.