Suomen Mediataideverkosto ry

179600 €

Suomalaisen mediataiteen ensimmäinen vuosisata

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Suomalaisen mediataiteen ensimmäinen vuosisata -julkaisukokonaisuus mediataiteen historiasta tuotetaan mediataidealan monialaisena yhteistyönä. Julkaisuhanke lähestyy mediataidetta laajana ilmiönä kattaen kuvataiteen ja elokuvan, musiikin ja esittävien taiteiden, designin ja arkkitehtuurin sekä kirjallisuuden piirissä tapahtuvan tuotannon, jossa media ja teknologia ovat aiheena tai välineenä. Tarkastelu ulottuu alan alkuvaiheisiin tuomalla esiin unohdettuja tekijöitä 1900-luvun alusta sekä arvioi kriittisesti alan kulttuurisia keskusteluja ja ilmiöitä eri aikoina. Päätuloksena julkaistava laaja antologiateos on tutkimukseen perustuva yleistajuinen tietokirja ja ensimmäinen mediataiteen historiaa kokoava julkaisu Suomessa. Teoksen viisi temaattista osiota tarkastelevat mediataiteen käytäntöjä yhteiskunnan medioitumisen sekä ekologisen, poliittisen ja kansainvälisten verkostojen konteksteissa. Antologian teemoja kantavat artikkelit luovat laajoja kaaria. Niihin risteävät puheenvuorot avaavat uusia näkökulmia ja lyhyet kainalojutut nostavat esiin ilmiöitä, henkilöitä ja teoksia. Julkaisu käsittelee n.150 taiteilijan ja ryhmän työtä ja runsas kuvitus tuo esiin mediataiteen moninaiset visuaaliset aineistot. Artikkeleista toimitetaan kansainväliselle yleisölle suunnattu valikoima englanninkieliseen verkkojulkaisuun. Julkaisukokonaisuus palvelee alan tekijöitä, koulutusta ja tutkimusta sekä herättää laajemman yleisön kiinnostusta mediataiteeseen. Antologian julkistus huipentaa Suomen Mediataideverkosto ry:n kolmivuotisen MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankekokonaisuuden. Julkaisun päätoimittavat Petri Kuljuntausta, Tytti Rantanen ja Heidi Tikka tukenaan asiantunteva toimituskunta (pj. Minna Tarkka). Hanke toteutetaan Suomen Mediataideverkoston yhteistyökonsortiossa, jossa antologian toteutuksesta vastaa Biotaiteen seura MEHI-hanketuotannosta vastaavan Poike Production tuella. Antologian kustantaa Parvs.