dosentti, akatemiatutkija, yliopistonlehtori Oikkonen Venla and working group

319000 €

Sukupuolittuneen kroonisen sairauden hallinta: Ruumiilliset erot ja biolääketieteellinen tieto migreenin, endometrioosin ja fibromyalgian hoidossa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Hanke tarkastelee sukupuolittuneen kroonisen sairauden hallintaa lääkesaatavuuden katkosten, lääkehoidon muuttuvien rationaliteettien ja yksilölle räätälöidyn lääkehoidon (personalized medicine) jännitteisessä risteyksessä. Hanke käsittelee kolmea sairautta, endometrioosia, migreeniä ja fibromyalgiaa, joille kaikille on keskeistä kipu ja sen tilanteinen linkittyminen sukupuoleen ja hormonaalisiin prosesseihin. Aineisto koostuu endometrioosia, migreeniä ja fibromyalgiaa koskevasta biotieteellisestä kirjallisuudesta, mediateksteistä, potilaille suunnatuista verkkosivuista ja keskustelupalstoista sekä etnografisista haastatteluista ja havainnoinnista, joiden kohteena ovat potilasjärjestöt ja potilasaktiivit, endometrioosin, migreenin ja fibromyalgian hoidossa kliinistä työtä tekevät lääkärit, lääkehoidon linjauksista vastaava lääkehallinto sekä kaksi sairauden mekanismien ymmärtämiseen ja lääkekehitykseen tähtäävää tutkimusyksikköä. Hankkeen tavoitteena on ymmärtää sukupuolen ja ruumiillisten erojen käsitteiden liikkuvuutta ja muovautumista yksilöityvässä ja rationalisoituvassa lääkehoidossa ja -tutkimuksessa sekä sukupuolittuneen kroonisen sairauden kokemisen ja elämisen muuttuvia ehtoja.