Uunimuurari, TM, TIO (YAMK) Niskanen Annika

86500 €

Spatula Poetics

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Spatula Poetics on lihaksiin ja sormenpäihin kiinnittyneen tiedon keräämistä. Spatula Poetics on sellaisen ajattelun arkistoimista, joka uhkaa maatua ajattelijoidensa mukana. Spatula Poetics on teos empaattisesta anarkiasta. Spatula Poetics on viisivuotinen taidehanke, joka perustuu verkkaiseen yhteistyöprosessiin perinnekäsityöläisten kanssa. Hankkeen päämääränä on dokumentoida käsityöläisten työtä ja ajattelua, rakentaa dokumenttiarkisto ja lopulta arkiston pohjalta teos, joka tuo käsityöläisten keho- ja materiakokemuksen dialogiin ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Kyse on teoksesta, kulttuuriperinnöstä, yhdessä oppimisesta, tulevaisuuden tutkimisesta, yllätysten ja ristiriitojen kuuntelemisesta. Hankkeeseen osallistujat ovat perinnekäsityöläisiä, jotka tekevät työtä katoamisvaarassa olevassa ammatissa. Lähden hankkeeseen kysyen millaisia ristiriitoja nämä uhanalaisten ammattien harjoittajat kokevat työnsä ja ympäröivän maailman välillä ja millaisia ehdotuksia tästä hankauksesta nousee ympäristökatastrofin aikakaudelle? Voiko käsityöläisyys opettaa empatiaa materiaa kohtaan? Onko käsityöläisyyden aikakäsitys anarkiaa? Millaista on se tieto, joka siirtyy satoja ja tuhansia vuosia sanattomasti yhden ihmisen lihaksista toisiin? Mikä enää tekee työstä tekemisen arvoista? Hankkeessa rakennan: 1) arjessa mukana elävän, omaa työelämää monitahoisesti pohtivan prosessin noin 30 käsityöläiselle; 2) ainutlaatuisen arkiston 2020-luvun perinnekäsityöläisten työstä ja ajattelusta; 3) teoksen taikka teossarjan, joka tuo hankkeen sisältöjä julkiseen tilaan ja keskusteluun. Hankkeen tuotannollinen päätavoite on kapinoida kulutusyhteiskunnan vaatimuksia vastaan ja tuottaa inhimillisesti ja planetaarisesti kestävä rakenne, johon kuuluu jatkuva omien toimintatapojen kriittinen reflektointi sekä tekijöiden ja osallistujien hyvinvointiin sitoutuminen.