Musiikin maisteri Blom Venla Ilona

7200 €

Sooloteoksen säveltämiseen ja käsikirjoittamiseen

| Yksivuotinen

1.4.-30.6.2020 kotiresidenssissä toteutuva työskentelyni sisältää "Woman Machine" -teoksen sävellystyön sekä näyttämöversion käsikirjoituksen kirjoittamisen. ”Woman Machine” (työnimi) on ensimmäinen sooloteokseni. Kyseessä on monitaiteellinen esitys, jossa tutkin beatboxaajana ihmisen suhdetta teknologiaan ja elämän koneellistumiseen. Noin 60-75 minuuttia kestävä teos liikkuu laaja-alaisesti konsertin, monologin ja tanssiteatteriesityksen välimaastossa. "Woman Machine" -teoksen sisältö julkaistaan näyttämöversion lisäksi albumina ja runokirjana. Teoksen ensi-ilta, esityskausi sekä levyn ja runokirjan julkaisu toteutetaan vuonna 2021 Helsingissä. Teokselle on julkaisija. Koneen Säätiön kotiresidenssiapuraha mahdollistaisi osaltani teoksen sävellystyön ja käsikirjoituksen valmistumisen syksyyn 2020 mennessä. Teoksen ytimessä on vuoropuhelu ihmismielen ja -äänen, luonnon ja yhä lisääntyvissä määrin autopilotilla toimivan ulkomaailman välillä. Beatboxaus on rumpukonesoundien imitoimista ihmisäänellä, mutta imitaation takana on ilmaisuvoimainen, tunteva ja uniikki ihmisolento. Kerros kerrokselta teoksessa puretaan koneiston osia ja paljastetaan ihmisen hauraus, pelot, virheet ja inhimillisyys. Mitä tapahtuu, kun ihmiskone vioittuu? Mitä tapahtuu, kun se särkyy? Onko koneen kuolema ihmisen uusi elämä? Beatboxaus on pääinstrumenttini, jonka parissa työskentelen säveltäjänä, esiintyvänä taiteilijana ja kouluttajana Suomessa ja ulkomailla. Beatboxaus nähdään usein maskuliinisena populaarimusiikkiin sidottuna kuriositeettina. Oman taiteellisen työni tavoitteena on avata aihetta laajalle kohderyhmälle ja haastaa instrumentin sukupuoli- ja genresidonnaisuuteen liittyvät ennakkoluulot.