Tanssitaiteen maisteri Martikainen Linda

9600 €

Soolopraktiikan syventäminen ja vakiinnuttaminen sekä soolotyöskentelyyn pureutuvan S-projektin jatkokehittely

Haemme Saaren kartanon residenssiin työparina jatkokehittelemään S-projektia sekä työstämään omia soolopraktiikoitamme ja -töitämme. S-projekti on koreografien Heli Keskikallion ja Linda Martikaisen pitkäjänteinen taiteellinen soolotyöskentelyä tarkasteleva yhteistyö. Työskentelemme rinnakkain tutkien soolopraktiikkaa sekä -esityksen muotoa ja yleisösuhdetta. Olemme työstäneet sooloja Phhhhh ja Meeting_____ syksystä 2016 sekä järjestäneet yleisölle avoimia sooloesitysiltamia noin puolen vuoden välein. Tällä hetkellä haluamme löytää työskentelylle uudenlaisen suunnan sekä syventyä soolopraktiikoidemme vakiinnuttamiseen. Residenssissä tulemme työskentelemään molemmat oman praktiikan syventämisessä sekä käsittelemme yhteisesti kysymyksiämme suhteessa soolotyöskentelyyn. Työskentelemme lukemalla, kehollisten harjoitteiden kautta, kirjoittamalla ja piirtämällä. Tavoitteenamme on löytää uudenlaista lähestymistä soolopraktiikkaan ja sooloesitykseen. Tutkimme esitystapahtuman rajoja sekä etsimme esitykselle uusia mahdollisia olomuotoja. Mistä sooloesitys rakentuu? Onko soolo yhden ihmisen esitys? Molemmat soolot ajattelevat jatkuvasti muodostuvia suhteisuuksia ympäröivän kanssa sen sijaan, että ne keskittyisivät solisti-esiintyjän solipsistiseen läsnäoloon. Esityksissä tulee esiin erilaisten materiaalien toimijuus ja tekijyys sekä niiden vaikutus toisiinsa. Tutkimme esityksen ja katsoja-kokijan välisyyttä sekä pohdimme yleisön asettumista osaksi esityksen ekosysteemiä.