Tanssitaiteen maisteri Hartikainen Terhi and working group (Esitysteltta-työryhmä)

138400 €

SLURPS – nomadisen ja monitaiteellisen, jälkifossiilisen jälleenrakennuksen ajan nykytaiteen tuotantoalustan toiminta

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

SLURPS on taiteen saavutettavuutta parantava, marginaalin tekijöitä esiin nostava, mobiili nykytaiteen näyttämö. Puistoissa ja toreilla kiertävän, 4 x 8 m toriteltassa toimivan, ja kesällä 2024 nettiin ja radioon laajenevan näyttämön lähtöajatuksena on tarjota vierailu- ja kantaesitysmahdollisuuksia köyhän kentän nykyesityksille (tanssi-, sirkus-, esitys-, teatteritaide) sekä kokeellisen ja indiemusiikkikentän artisteille. TAVOITTEET SLURPS:in toiminnan tavoitteena on lanseerata uusi taiteilijavetoinen, monitaiteellinen kiertuenäyttämö ja rakentaa jälkifossiilista, kestävien, ketterien ja keveiden käytäntöjen infrastruktuuria taiteen tuottamiseen ja yleisön kohtaamiseen. Hankkeen lähtökohtina ovat saavutettavuus, moninaisuus, marginaalisten taidemuotojen yleisömäärien kasvattaminen sekä vetoavun tarjoaminen paikallisille taidetoimijoille. Tuodessaan yhteen eri taiteenalojen yleisöjä se tutustuttaa myös yleisöille ennestään tuntemattomiin taidemuotoihin. KESTÄVÄT KÄYTÄNNÖT Toiminnassa korostuu myös ympäristöllinen kestävyys: kevyt rakenne on ketterä, joustava ja helposti muovattavissa; kevytrakenteinen tuotantokoneisto ja pienimuotoisiin esityksiin keskittyminen, pienentää taiteen hiilijalanjälkeä; teltta ei jätä jälkiä ympäristöön. Uudenlaista tuotanto- ja yhteistyöajattelua tarjoamalla hankkeella voi olla pitkäkestoiset paikalliset vaikutukset. Luomme askelmerkit kohti fossiilivapaata kulttuurintuotantoa. Vuosina 2024 ja 2025 SLUPRS vierailee useilla paikkakunnilla Suomessa, joissa toteutetaan kahden päivän ohjelmisto. Kuratointi sekä tuotanto tapahtuvat yhteistyössä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa. TOTEUTTAJAT Kuratoinnista vastaa seitsenhenkinen ryhmä: Rogério Nuno Costa (performanssi), Terhi Hartikainen (nykytanssi), Miko Kivinen (nykyteatteri), Sanni Kriikku (nykytanssi), Sonjis Laine (esitystaide) ja Veera Aaltonen (pedagogia, nykyteatteri).