Grants and residencies

Research and art

Tutkimusprof., Arktinen alkuperäiskansatutkimus Kuokkanen Rauna and working group

191750 €

Siidakoulu – saamelaisen siidajärjestelmän toimintamuotojen yhteisölähtöinen uudentaminen

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tämä saamelaistutkijoiden, –taiteilijoiden ja -aktivistien yhteisprojekti pyrkii rekonstruoimaan ja simuloimaan miten ja minkälaisten käytänteiden ohjaamana siida voi toimia käytännössä nykypäivänä. Se pyrkii saamelaisen nyky-yhteiskunnan dekolonisaatioon siidajärjestelmän ja sitä koskevan tapalain elvyttämisen ja uudelleen käyttöönoton avulla. Kahden vuoden hanke koostuu arkistomateriaaliin, kirjallisiin lähteisiin ja perinnetiedon asiantuntijoiden haastatteluihin pohjaavasta tutkimuksesta, taide- ja performanssitiedon tuotannosta sekä neljästä kokeellisesta työpajasta eli siidakoulusta, joissa yhteisölähtöisesti ja monisukupolvisesti pohditaan ja kokemuksellistetaan siidajärjestelmän keskeisiä arvoja, perusperiaatteita ja toimintamuotoja. Tämä perinteen uudentaminen tuottaa uudenlaista monitieteellistä, taiteellista, yhteiskunnallista ja kulttuurista tietoa saamelaisen siidajärjestelmän ja sen perusperiaatteiden merkityksistä ja niiden sovellettavuuksista nykypäivän eri yhteyksissä, kuten paikallisessa hallinnassa, osallistumisessa ja päätöksenteossa. Siidakoulun opettajiksi kutsutaan perinteisen tiedon asiantuntijoita mutta myös työryhmän jäsenet toimivat sekä opettajina että oppilaina. Tämän lisäksi lasten ja nuorten osallistaminen ja osallistuminen siidakoulutyöpajoihin on erittäin keskeistä. Hankkeen puitteissa tuotetusta materiaalista kootaan siidakäytänteiden tietokanta palvelemaan nykypäivän saamelaisyhteiskunnan tarpeita.