Kuvataitelija (AMK) Halonen Laura

11000 €

Sidonnan, tanssin ja kuvataiteen yhdistäminen sekä vuorovaikutuskeinojen jalostaminen

Shibari (Japaniksi sitoa) on Japanista lähtöisin oleva taiteen muoto, jossa ihmistä sidotaan ja tämän liikkumista rajoitetaan köydellä. "Acts of Empathy" on performanssiprojekti, jonka viitekehys on shibarisidonnassa. Projektin tarkoituksena on tutkia, miten tanssitaiteilijan ja kuvataiteilijan kokemus- ja näkemysmaailmat voivat limittyä sidonnan tapahtumassa eli sessiossa niin, että sessio voidaan nähdä sekä tanssiteoksena että kuvataiteilijan luomisprosessina. Sidonnat ja liike ottavat performanssissa tilaa sekä maan tasolla että irti siitä kun sidottavan keho nostetaan köysien varassa ilmaan. Haemme Saaren kartanon residenssiin saadaksemme rauhalliset puitteet tutkia köyden, painovoiman, ihmiskehon ja -mielen sekä vallitsevan ympäristön yhteyttä ja keskinäistä tanssia. Työskentelymme keinoja ovat muun muassa keholliset ja liikkeelliset harjoitukset, yhdessä lukeminen ja keskustelu sekä ympäristön moniaistillinen havainnointi. Olemme kiinnostuneita syventämään performatiivista työskentelyä niin, että työskentelyn metodista muotoutuu läsnäolon ja autenttisen itseilmaisun kanava, jossa hetkessä nousevilla tunteilla ja reaktioilla on lupa näkyä ja tuntua. Rikkinäisyys, häpeä, epätasapaino, aukeaminen tai hymy. Se mitä hetkessä on läsnä, tunnistetaan olemassaolevaksi. Empatia tässä kontekstissa on myötäelämisen kyky, jonka avulla voi päästä lähelle toisen kokemusmaailmaa ja kannatella sitä. Painotamme työskentelyssä turvallisempaa tilaa ja haluamme laajentaa yleistä käsitystä shibarisidonnasta, jonka mukaan sidonta nähdään usein vain eroottisena BDSM:n menetelmänä. Työskentely shibarin viitekehyksessä tarkoittaa meille sitä, että tuomme esiin sidonnan potentiaalin kehotyöskentelyn ja taiteellisen ilmaisun keinona, jota määrittää taiteellisen tekemisen intentio.