yliopistonlehtori Nissi Riikka and working group

285000 €

Selviytymisen mekanismeja: Työllistävät vuorovaikutuskäytänteet palvelu- ja keikkatalouden mobilisoituvissa asiantuntijaprofessioissa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Hanke käsittelee palvelu- ja keikkatalouden mobilisoituvaa asiantuntijatyötä ja sen vuorovaikutuskäytänteitä hybridien taiteilija-kehittäjien työn kautta. Tarkastelun fokuksessa on palvelutuotantoprosessi, jonka puitteissa taiteilija-kehittäjät myyvät erilaisia työyhteisön kehittämispalveluja asiakasorganisaatioille. Hankkeessa tutkitaan, miten he liikkuvat prosessin aikana erilaisten instituutioiden, organisatoristen kulttuurien ja elämänpiirien rajapinnoilla ja osallistuvat niiden moninaisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Otsikon käsitteellä "työllistävät vuorovaikutuskäytänteet" onkin kaksoismerkitys. Hankkeessa yhtäältä katsotaan, että nykytyöelämä vaatii refleksiivistä kielen ja vuorovaikutuksen tajua ja oman toiminnan ja vuorovaikutuskäyttäytymisen aktiivista työstämistä, mikä työllistää, kenties kuormittaakin työntekijää. Toisaalta omaan työhön liittyvien odotusten onnistunut käsittely ja elämänhistorian aikana opitut tavat toimia erilaisissa kielellisissä ympäristöissä ovat myös resursseja, jolla työtä ja toimeentuloa hankitaan. Hankkeessa pohditaan näiden kahden orientaation välistä jännitettä ja pyritään nykytyöelämän ilmiöiden kriittiseen ymmärrykseen. Hanke on monimetodinen ja nojaa useisiin eri tutkimustraditioihin. Sen aineistona toimivat palvelutuotantoprossesin aikana kerätyt tekstit ja keskustelut sekä etnografiset reititykset, joiden avulla voi tarkastella osallistujien päivittäisiä työn tekemisen paikkoja ja niihin kytkeytyviä merkitysrakenteita.