Nukketeatterintekijä ja kuvittaja Risku Milla

8400 €

Selkokuvituksesta selkoteatteriin

| Yksivuotinen

Suunnittelen tutkivani mahdollisuuksia siirtää kuvituskäyttöön kehittelemäni, Selkosanomissa (ruotsiksi LL-Bladet) ilmestyneet Antero ja Annikki- nimiset kuvitushahmot naamioteatterihahmoiksi joita voisi hyödyntää walkabout-tyyppisissä teatteriesityksissä. Hahmot ovat esiintyneet sekä selkokielisissä sanaselityksissä että sarjakuvissa. Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomea (tai ruotsia). Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä esimerkiksi kehitysvamman tai muistisairauden vuoksi. Residenssijakson työvaiheita ovat naamiohahmojen rakentaminen puvustuksineen, naamiohahmojen liikekielen ja esityksessä käytettävän musiikkimaailman luominen. Koska olosuhteet rajoituksineen eivät salli valmiin esityksen tekemistä, on ajatuksenani luoda rekvisiitta ja pohja tulevalle esitykselle. Avainsanat ovat interaktiivisuus ja saavutettavuus. Pyrin luomaan teoksesta sellaisen, joka on helppo esittää miltei missä tahansa tilassa ja joka on vuoropuhelussa yleisön kanssa. Sen tarkoituksena on tarjota katsojille visuaalisia sekä musiikillisia rytmeihin perustuvia ja osallistavia elämyksiä. Vaikka käsillä oleva suunnitelmani onkin toteuttaa walkabout-teatteriesitys rajallisen luetunymmärtämisen ja usein myös huonon keskittymiskyvyn omaavalle yleisölle, korostan tekeväni teatteria ensisijaisesti ihmisille, en tietylle rajatulle ihmisryhmälle. Suunnitteilla oleva esitys ei siis sulje pois mahdollisuutta esittää teosta esim. oppilaitoksissa, yhteisötapahtumissa tai yksityistilaisuuksissa. Suunnitelmissani on käyttää osa residenssiajasta hahmojen näyttämöilmaisulliseen kehittämiseen. Tähän tarvitaan avuksi yleisöä. Koska emme voi tietää kuinka kauan vallitsevat johtuvat poikkeusolot tulevat jatkumaan, olen valmistautunut toteuttamaan prosessista myös verkossa esitettävää materiaalia. Work in process-sessioita on mahdollista esittää myös siten, että yleisö osallistuu tilanteeseen parvekkeilta käsin.