Dosentti, yli-intendentti Lehikoinen Aleksi and working group

102000 €

Sata lajia -haaste

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Suomalaiset ovat luontokansaa. Moni retkeilee luonnossa ja tekee samalla lajihavaintoja. Harva kuitenkaan ilmoittaa havaintojaan eteenpäin. Siksi useiden tavallistenkin lajien esiintyminen tunnetaan Suomessa puutteellisesti. Lajihavaintojen vähäisyys hankaloittaa mm. lajien uhanalaisarviointia sekä tietojen käyttöä maankäytön suunnittelussa, tutkimuksessa ja opetuksessa. Suomessa ei ole pitkäjänteistä rahoitusta seurannoille, minkä takia luontoharrastajien merkitys on keskeistä seurannoille. Miten siis innostaa uusia ihmisiä luontoharrastuksen pariin, kannustaa eri lajiryhmien havainnointiin ja kuinka havaintotiedot saadaan käyttöön? Yksi keino aktivoida kansalaisia lajihavainnointiin on pelillistäminen. Kun Suomi täytti 100 vuotta, BirdLife Suomi käynnisti 100 lintulajia -haasteen, jossa kansalaisia kannustettiin havaitsemaan vuodessa 100 lintulajia Suomessa. Tämä on ollut valtava menestystarina, joka poiki tuhansia uusia harrastajia. ”Suomen Linnut”-Facebook-sivuilla on yli 17 000 seuraajaa. Tässä projektissa laajennetaan 100 lajia -haaste kolmeen eliöryhmään: kasvit, sienet ja hyönteiset. Projektissa haastetaan kansalaiset yrittämään havaita sata kasvi-, sieni- tai hyönteislajia vuoden aikana. Samalla haaste toimii kampanjana levittää yleistä tietoa luonnon monimuotoisuudesta esimerkkilajien avulla sekä kannustaa lajintuntemustaitojen oppimiseen. Projektista vastaa Luonnontieteellinen keskusmuseo, Luomus. Projektin apuna voidaan käyttää jo osin olemassa olevia työkaluja, kuten Luomuksen koordinoima Lajitietokeskus laji.fi, sekä lajiryhmien harrastajayhteisöjä ja viestintäverkostoja kuten sosiaalista mediaa. Projektissa kehitetään Laji.fi:hin tulospalvelu, jossa voi seurata oman lajilistan kertymistä haasteen aikana. Vuosittain toistuva haaste lisää lajiryhmistä kiinnostuneiden harrastajien määrää Suomessa, parantaa yleistä luontotuntemusta sekä kasvattaa tulevia lajiryhmien asiantuntijoita mm. viranomais-, luontokartoitus- ja ympäristöalan tehtäviin.