Grants and residencies

Research and art

Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry

247000 €

Särö ry:n monipuolisen kulttuuritoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö hakee monivuotista avustusta julkaisu- ja residenssitoimintansa sekä kansainvälisen toimintansa ylläpitämiseen ja kehittämiseen, siltojen rakentamiseen polarisoituneessa keskusteluympäristössä sekä tiedeartikkelien tuomiseen kulttuuriyleisön saataville journalistisesti laadukkaassa muodossa. Vuosina 2020–2023 Särössä julkaistaan muun muassa Tanskan elokuvakulttuuria ja Unkarin nykykirjallisuutta käsittelevät numerot sekä kerrotaan Kiinan ja Venäjän kulttuuri-ilmiöistä tuoreilla tavoilla. Vastaranta- ja Saari-numeroissa tuodaan yhteen vastakkaisia ideologisia näkemyksiä edustavia tahoja ja parannetaan keskusteluyhteyksiä korostamalla erimielisyyden sijaan yhtäläisyyksiä. Monipuolista tiedeyhteistyötä harjoittava Särö luo uuden sillan kulttuuriyleisön ja tiedeyhteisön välille aloittamalla yhteistyön Helsingin yliopiston poikkitieteellisen Tiedepyörre-hankkeen kanssa. Verkossa julkaistaan tutkijoiden artikkeleita, jotka käsittelevät kulttuuripopulismia ja polarisaatiota Euroopan nyky-yhteiskunnissa. Artikkelit julkaistaan Särön maksuttomassa verkkolehdessä journalistisessa, luettavassa ja selkeässä muodossa. Saksan Görlitzissä ja Helsingissä toimistojaan pitävä Särö pyrkii lisäksi edistämään ympäristön hyvinvointia ohjaamalla sekä omaa, kansainvälisestä toiminnasta vastaavaa toimituskuntaansa että Frankfurt an der Oderissa sijaitsevan taiteilijaresidenssinsä vieraita ekologiseen matkustamiseen.