Taiteen maisteri Johansson Emma

16200 €

Sarjakuvateoksen toteuttaminen (käsikirjoitus ja piirtäminen), sarjakuvan keinoin aistillisuuden ja kehollisuuden tutkiminen queer-kehon aistikokemusten ja mielihyvän kautta

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tutkin sarjakuvan keinoin aistillisuutta ja kehollisuutta queer-kehon aistikokemusten ja mielihyvän kautta. Teoksen aiheena on queer-kehollisuus, mielihyvä ja aistillisuus. Tutkin sarjakuvan kautta moninaisia tapoja nauttia omasta ja muiden kehoista, aistikokemuksista ja mielihyvästä. Miltä itsestään ja ympäristöstään nauttiva (queer)keho näyttää? Kuinka tuoda nämä aistimukset visuaaliseen muotoon sarjakuvan keinoin? Miltä näyttää aistillisuus, joka ei ole eroottista? Entä eri aistein koettu mielihyvä? Sarjakuvani kuvasto yhdistelee biomorfisia elementtejä ja ihmiskehon yksityiskohtia, häivyttäen kehon ja sen ympäristön rajoja, sijoittuen näin kehon ulkopuolen ja sisäpuolen rajapinnalle. Se pyrkii katsomaan myös kehon sisäisiä prosesseja ja ilmiöitä, tuntemuksia ja emootioita, joita aistimukset, kuten fyysinen kosketus, tai sen ajatus laukaisevat. Päämääränäni on tutkia kuinka voimme uudelleenkuvitella kehollisuuttamme, itsemme ja toisen rajoja, sekä kuvastamaan miten fyysisyytemme sitoo meidät erottamattomasti toisiimme ja ympäristöömme. Tahdon kyseenalaistaa subjektiivisuuden ja individualismin käsitteitä ja kysyn: kuka tai mikä itseasiassa aistii ja tulee aistituksi? Teoksessa kehon rajat, kiinteys ja erillisyys muovautuvat ja hälvenevät. Keho sekoittuu ympäristöönsä, muokkautuen sen mukana ja jättäen siihen jälkensä. Kun hahmolla ja ympäristöllä ei ole täysin stabiilia ja muuttumatonta fyysistä muotoa ne etääntyvät spesifeistä rooleista, dynamiikoista ja suhteista. Näin pyrin luomaan kuvia elämänmuodoista, jotka ovat määrittelemättömiä, vapaita, uteliaita, luovia ja yhteydessä toisiinsa. Käyttämällä näitä spekulatiivisia ja fantasiamaisia elementtejä toivon vaikuttavani ennalta määrättyihin vakaumuksiimme siitä, mikä on mahdollista ja saavutettavaa kehoillemme. Näin tutkin kehollista hyvinvointia aistillisuudesta käsin.