Taiteen maisteri Ermilä Suvi

32400 €

Sarjakuva-albumin tekeminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Apurahalla saatan valmiiksi viidennen kokopitkän sarjakuvakirjani. Sarjakuva kertoo tarinan nuoresta taideopiskelijasta, joka lähtee työharjoitteluun yhteisötaidekollektiivin luokse Pohjois-Saksaan 2010-luvun alussa. Taidekollektiivi ihailee 1960-luvulla uransa aloittanutta kuuluisaa käsitetaiteilijaa Joseph Beuysia. Kuten Beuys, myös taideyhteisö, puolustaa taiteen parantavaa voimaa sekä uskoo taiteentekemisen olevan avain yhteiskunnalliseen muutokseen. Taideyhteisö peräänkuuluttaa tärkeimmiksi arvoikseen humaaniutta, yksilöllisyyttä ja tasa-arvoa. Ryhmästä tulee pian tärkeä opiskelijalle ja hän muodostaa läheisiä suhteita kollektiivin jäseniin. Kuitenkin hän myös huomaa, kuinka ryhmän sisäinen kontrollintunne pakottaa hänet mukautumaan osaksi yhteisöä ja omia mielipiteitä on vaikea ilmaista. Ryhmän sisällä määritellään, millaista on oikeasti hyvä taide. Opiskelija kokee ristiriitaa ääneen lausuttujen ideoiden ja todellisuuden välillä. Ryhmän sisällä alkaa näkyä hierarkioita ja ulos sulkemista. Kirja käsittelee sitä, millaista on olla osana taideyhteisöä ja taidemaailmaa. Kuinka erillään taidemaailma pohjimmiltaan on muusta yhteiskunnasta? Miten individualismi, erilaisten mielipiteiden ulossulkeminen ja elitismi näkyvät taideyhteisössä? Millaista on olla yksilö osana ryhmää? Millaisia merkityksiä eri ihmiset antavat taiteen tekemiselle. Miten siedämme erilaisuutta pohjimmiltaan ja mikä on todellisuudessa sanojen ja tekojen suhde. Kuinka vaikeaa on kohdata muita totuuksia kuin oma? Kuinka määritellä itsensä suhteessa toiseen? Tarjoan kirjaa edelliset sarjakuvani kustantaneelle Suurelle Kurpitsalle.