Kirjailija, sanataideohjaaja Sajaniemi Vuokko

48600 €

Sanataidetyö sateenkaariseniorien ja Pohjois-Karjalan sateenkaarihistorian parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Työskentelyjakson aikana tallennan Pohjois-Karjalan sateenkaarihistoriaan liittyviä muistoja ja työstän kerätystä muistomateriaalista sanataideteoksia, jotka apurahakauden päätteeksi ovat esillä mm. maakunnan alueella kiertävän tekstinäyttelyn muodossa. Kokeilen ja kehitän uusia sateenkaarisensitiivisiä menetelmiä ikäihmisten parissa tapahtuvaan muistelu- ja sanataidetyöhön. Valmistan vanhustyön toimijoille suunnatun koulutuskokonaisuuden sateenkaarisensitiivisestä muistelutyöstä ja toteutan maakunnan alueella maksuttoman koulutuskiertueen ikääntyneiden palveluja järjestäville tahoille. Työskentelyni tavoitteena on tallentaa Pohjois-Karjalan sateenkaarihistoriaa ja tehdä sitä näkyväksi sanataiteen keinoin, kehittää sateenkaarisensitiivistä työotetta omalla taiteenalallani sekä luoda taidekentän toimijoille tulevaisuuden maaperää sateenkaarisensitiiviseen taidetyöhön Pohjois-Karjalan alueella.