Taiteen maisteri Roos Stina

123000 €

Saamelaisten toteutumattomat tulevaisuudenkuvat

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Saamelaisten toteutumattomat tulevaisuudenkuvat -tutkimuksen aiheena on selvittää miten koloniaaliset ja assimilatiiviset toimet ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat paitsi saamelaisten menneisyyteen ja nykyhetkeen, myös heidän mahdollisiin tulevaisuuksiinsa. Hanke tarkastelee saamelaista maailmankuvaa ja tietojärjestelmää saamelaisten tulevaisuuksien pohjana ja kysyy minkälaisia vaurioita ulkopuoliset toimet voivat aiheuttaa saamelaisen yhteiskunnan perustuksille ja tätä kautta saamelaisille tulevaisuudenkuville. Mitä seurauksia saamelaiselle yhteiskunnalle ja sen itsemääräämisoikeudelle on sillä, jos vaurioitumisen prosessissa saamelaiset tulevaisuudenkuvat muuttuvat tuntemattomiksi jopa heille itselleen?